EPF
E-palenie kontra prawodawstwo. Trawnik Attack!
Awatar użytkownika
By LogerM
#1805136
No cóż, wygląda na to że ktoś dobrze wykonał swoją robotę, poleci gdzieś wysoka premia. Najprawdopodobniej szans nie mamy już żadnych, co nie znaczy, że nie należy próbować. Jeszcze w tym tygodniu zostanie stworzony list do posłów i senatorów. Tym razem z braku czasu jeden wspólny do wszystkich - bez względu na ugrupowanie i izbę, zostanie on przesłany i zapewne jak poprzednio olany. Póki co prezentuje Wam moją odpowiedź na to co znalazło się w tabeli uwag, jeszcze w tym tygodniu leci to do Ministerstwa, chętnie poczytam odpowiedzi:

W odniesieniu do odpowiedzi na uwagę oznaczoną numerem 1 tj.:

"Projekt nakłada takie same obowiązki na podmioty małe, średnie i duże związane z wprowadzeniem podatku akcyzowego na płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie."

Założenie, że małe i średnie rodzime firmy są w stanie konkurować ze światowymi koncernami na tych samych zasadach jest założeniem dość karkołomnym. W jaki sposób niewielka Polska firma zatrudniająca kilkanaście do kilkudziesięciu osób, może stawać w szranki z koncernami tytoniowymi, które posiadają wyspecjalizowane, wieloosobowe działy prawne zajmujące się niemal wyłącznie zagadnieniami związanymi z podatkiem akcyzowym. Wrzucanie wszystkich do jednego kotła bez dania odpowiednio długiego czasu na przystosowanie się do nowych przepisów, do zdobycia odpowiedniej wiedzy i do przeszkolenia pracowników jest działaniem szkodzącym gospodarce kraju. Przedsiębiorstwa z branży elektronicznych papierosów ledwo rok temu przeszły poważne zmiany, wiele z nich zaciągnęło kredyty aby sprostać nowym wyzwaniom. Obecnie świadomie zamierza się ograniczyć ich dochody, a wiele doprowadzić do upadłości.

W odniesieniu do odpowiedzi na uwagę oznaczoną numerem 2 tj.:

"Udział akcyzy w cenie pojemnika płynu do papierosa elektronicznego o pojemności 10ml (obecna cena 10 zł – po uwzględnieniu akcyzy – 18,61) będzie wynosił ok. 38 %, zaś w cenie paczki papierosów o wartości równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów w 2016 r. (13,60 zł/20 sztuk) – 62%"

Należy chyba tutaj przypomnieć, że wysokość akcyzy na papierosy rosła stopniowo, na przestrzeni ostatnich 15 lat średnia cena paczki papierosów wzrosła trzykrotnie, jednakże zmiana ta była mocno rozłożona w czasie. W przypadku płynów do elektronicznych papierosów, Ministerstwo przewiduje praktycznie podwoić cenę z dnia na dzień. Wprowadzenie podobnej zasady jaka obwiązała produkty tytoniowe (stopniowego podnoszenia akcyzy) dla elektronicznych papierosów byłoby potwierdzeniem, że Ministerstwo Finansów traktuje te firmy tak samo. Rozpoczęcie ze stawką zerową aby dać szansę przedsiębiorcom na przystosowanie i odnalezienie w nowej rzeczywistości, a następnie powolny wzrost stawki przez okres minimum 5 lat jest jedynym logicznym rozwiązaniem, oczywiście wyłącznie jeśli Ministerstwo Finansów nie chce celowo zniszczyć tej branży.

W odniesieniu do odpowiedzi na uwagę oznaczoną numerem 3 tj.:

"Od początku pojawienia się na polskim rynku papierosów elektronicznych, będących substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, firmy z branży e-papierosowej prowadziły działalność bez konieczności ponoszenia ciężarów związanych z podatkiem akcyzowym. Wprowadzenie podatku akcyzowego związane jest z koniecznością zapewnienia analogicznego traktowania podatkowego dla wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów tytoniowych"


jw.

W odniesieniu do odpowiedzi na uwagę oznaczoną numerem 6 tj.:

"Ministerstwo Zdrowia w toku konsultacji ww. projektu podkreśliło, iż nie ma ,,zdrowszych” uzależnień , gdyż każdy jego rodzaj powoduje zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Działania powodujące m.in. ograniczenie narażenia na uzależnienie od toksycznej substancji jaką jest nikotyna, w szczególności osób młodych, jest popierane przez resort zdrowia"

Ministerstwo Zdrowia wprowadza własną interpretację zapisów Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FCTC) sprzeczna z zapisami konwencji. Na temat ten wypowiadali się już twórcy tego dokumentu. Derek Yach były dyrektor WHO, który kierował zespołem, opracowującym Ramową Konwencję Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) o Ograniczeniu Użycia Tytoniu w udzielonym w tym roku wywiadzie podkreślił wyraźnie że:

"Opodatkowanie, regulacja prawna i polityka informacyjna każdego państwa w sferze działalności antynikotynowej powinny być proporcjonalne w stosunku do zagrożeń, jakie niesie ze sobą konkretny produkt. Ustalenie i przestrzeganie standardów bezpieczeństwa jest kluczowe w przypadku zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich wyrobów tytoniowych.
Przez dekady nie wyodrębnialiśmy dwóch podstawowych składników palenia: nikotyny i taru, czyli substancji smolistych wydzielanych podczas palenia. Już w latach 60. w przemyśle tytoniowym zdawano sobie jednak sprawę z właściwości nikotyny. Uzależnienia i przez to zachęca ludzi do sięgania po papierosa. Wpływa na ośrodek przyjemności w mózgu, dzięki czemu, paląc, odczuwamy różne pozytywne emocje. Nikotyna uzależnia, jednak nie zabija. Nie jest przyczyną licznych chorób palaczy takich jak rak płuc. Powodują go substancje smoliste.
Dlatego ważne jest prowadzenie dwutorowej kampanii medialnej. Pierwsza to ta, która na wszystkich możliwych płaszczyznach informuje o niebezpieczeństwach płynących z tradycyjnego palenia. Druga powinna sprowadzać się do rzetelnego tłumaczenia społeczeństwu roli, jaką odgrywają nowatorskie wyroby tytoniowe w rzucaniu palenia i redukcji szkód, które wiążą się z tradycyjnym papierosem. Na szali jest życie milionów osób."


Czy Ministerstwo Finansów będzie upierać się przy twierdzeniu iż Ministerstwo Zdrowia wie lepiej co autor FCTC miał na myśli tworząc ten dokument?

Należy również zaznaczyć, że znacznie bardziej niebezpiecznymi substancjami wdychanymi przez palaczy Ministerstwo Finansów nie przejmuje się wcale, w odpowiedzi na uwagi Ministerstwa Rozwoju bez skrępowania stwierdza iż:

"W nawiązaniu do ryzyka niezrealizowania zakładanych wpływów z tytułu akcyzy, VAT i CIT należy zauważyć, iż w przypadku rezygnacji konsumentów z konsumpcji nowo opodatkowanych wyrobów na rzecz np. tradycyjnych wyrobów tytoniowych prawdopodobnie nastąpi zwiększenie wpływów ww. podatków od tych drugich."

Czy w taki to sposób Ministerstwo Finansów ma zamiar wpisywać się w wypełnianie postanowień Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu?

W odniesieniu do odpowiedzi na uwagę oznaczoną numerem 12:

Informuję że w przesłanym przeze mnie piśmie nie posłużyłem się sformułowaniem na który wskazuje komórka "treść uwagi", brak też jest sformułowań które pozwalały by na taką interpretację mich słów. Pokazuje to, że tabela uwag przygotowywana jest w pośpiechu, bez zachowania należytej staranności, której należało by wymagać od ustawodawcy w toku procesu legislacyjnego.

W odniesieniu do odpowiedzi na uwagę oznaczoną numerem 13:

"Płyny bez nikotyny są używką stanowiącą substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych, badanie przez odpowiednie służby czy płyn zawiera nikotynę czy nie jak również określanie stężenia nikotyny w płynie byłoby bardzo kosztowne i czasochłonne."

Czy Ministerstwo Finansów przygotowało wyliczenia ewentualnych kosztów związanych z takimi badaniami? Ministerstwo Zdrowia nie widziało podobnych przeciwwskazań zmieniając ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Na rynku dostępne są testy wykrywające kotyninę (organiczny związek chemiczny który powstaje w wyniku rozkładu nikotyny) w ilościach od 25ng/ml (a więc stukrotnie mniejsze stężenia niż te potrzebne Ministerstwu Finansów) w cenie detalicznej w okolicach 40 złotych za sztukę. Należy założyć, że testy potrzebne Ministerstwu (znacznie mniej dokładne) nie będą, aż tak drogie jak próbuje się to sugerować.

Należy zadać również pytanie czy każdy substytut należy opodatkowywać. Wielu palaczy rzucając palenie zamiast po elektroniczne papierosy sięga np. po orzeszki ziemne, paluszki, miętówki, itp. (wiem z własnego doświadczenia, rzucałem palenie wiele razy na przestrzeni 15 lat). Idąc tokiem rozumowania Ministerstwa Finansów te produkty należałoby również objąć podatkiem akcyzowym, gdyż powodują zmniejszenie wpływów do budżetu z racji zaprzestania palenia tytoniu przez obywateli. Idąc dalej można by opodatkować napoje, soki i wodę jako substytut wyrobów alkoholowych. Abstynenci (niesięgający po wyroby alkoholowe) nie partycypują w daninach w taki sam sposób jak pozostali obywatele, korzystając wyłącznie z produktów substytucyjnych - należy zaznaczyć, że nie zawsze są to produkty zdrowe.

Upieranie się przy równej stawce dla wszystkich płynów, wliczając w to płyny bez nikotyny porównać można jedynie do próby obłożenia soku pomarańczowego akcyzą jeśli ten ma zostać wykorzystany do sporządzenia drinka. Prawda, że nawet brzmi to idiotycznie?

Podkreślam, że nikt nie kupi gliceryny czy glikolu w sklepie z elektronicznymi papierosami gdyż litrowa butelka o wartości 14 złotych będzie tam kosztować blisko 900 złotych (z czego ponad 860 złotych to akcyza i podatek od towarów i usług). Przewidywany przez Ministerstwo zysk wyniesie z tego tytułu dokładnie 0 (słownie: ZERO) złotych. Żaden dystrybutor nawet nie wprowadzi tych produktów do swoich sklepów bo nie ma ku temu ekonomicznych podstaw. Nikt nie produkuje glikolu, ani gliceryny stricte dla rynku elektronicznych papierosów, rynek ten to niewielki odsetek w obrocie tymi substancjami. To jest dokładnie ten sam glikol i ta sama gliceryna które będą dostępne w każdym sklepie kosmetycznym. Opodatkowanie tych substancji w sposób wybiórczy nie ma logicznych podstaw. Usilne próby opodatkowania glikolu i gliceryny, a także ich mieszaniny (tzw. bazy zerowej) jest niczym innym jak próbą ograbienia z zysku niewielkich rodzimych dystrybutorów. Międzynarodowe koncerny bowiem nie są zainteresowane sprzedażą glikolu i gliceryny w postaci czystej, istnienie tych produktów na rynku jest im nie na rękę, a dla niewielkich dystrybutorów jest to może niezbyt duży ale za to stały zysk.

W odniesieniu do odpowiedzi na uwagę oznaczoną numerem 16:
jw.

Podsumowując ustawa wygląda tak jak gdyby pisał ją przedstawiciel koncernu tytoniowego, a nie przedstawiciel polskiego resortu finansów.


Tak wiem: to nic nie da, po co w ogóle pisać, temat przegrany, już gnojom zapłacili, itp., itd.
Awatar użytkownika
By PucH2
#1805138
Pisać, pisać. Dziś to nic nie da ale za kilkanaście lat o tych pismach będzie głośno jak będziemy rozliczali. Nikt nie powie że nie był świadomy zła jakie czyni w kraju. Tak zdrowiu swych obywateli jak i na finansach, nie wspominając o wpędzaniu w niewolnictwo.
Awatar użytkownika
By Nałóg Totalny
#1805142
LogerM - wielkie wyrazy szacunku za zaangażowanie i ogrom pracy jaką wykonujesz . Miejmy nadzieję, choć słabo to wszystko wygląda, że nie będzie ona bezowocna i ktoś wśród tych "biednych" politykierów się w końcu opamięta. Świetnie zredagowane pismo, tylko trzeba odrobinę zdrowego rozsądku z ich strony.
Awatar użytkownika
By miblah
#1805155
Brawo @LogerM. Jak zwykle ładnie. Popieram wszystkimi członkami. Wiadomo, że piszemy do betonu, ale piszemy w nadziei, że ktoś to w końcu usłyszy i zrozumie (pozostaną dowody na głupotę "klasy rządzącej").
Awatar użytkownika
By bezi2
#1805175
LogerM - wyrazy szacunku za wolę walki i determinację.
Awatar użytkownika
By LogerM
#1805182
Gdyby ktoś mógł polubić / udostepnić było by miło:
https://www.facebook.com/forumepapieros ... 2129833799
Przy okazji jeśli jesteście w jakiś grupach branżowych i widzicie że w temacie akcyzy cisza trzeba by było poustawiać administratorów do pionu. Można administratorowi pocisnąć wiązankę czy coś w ten deseń... Gdyby ktoś miał opory, to można mi wysłać namiary na typa chętnie napiszę dwa ciepłe słowa.
Awatar użytkownika
By bezi2
#1805186
Udostępnione
Awatar użytkownika
By Kszywho
#1805192
Orzeszki i sok pomarańczowy idealnym przykładem idiotyzmu naszego ministerstwa! Symbolem walki z akcyzą!
Bardzo dobrze to wszystko opisałeś, ale najsmutniejsze jest to, że pewnie nawet tego nie przeczytają. Gdybym był programistą i hakierem w jednym, to bym się pokusił o napisanie programu, który uruchamia mikrofon w komputerze podczas każdego otwarcia maila i wysyła automatycznie nagranie do wszystkich mediów. Podejrzewam, że nagrania od sowy to byłby przy tym pikuś. Wiem, poniosło mnie nieco...
Awatar użytkownika
By marki51
#1805209
Udostępnione.
Awatar użytkownika
By stastny
#1805244
Sugeruję aby pisowskich patałachów siedzących w sejmie, a którzy nie mają kompletnie pojęcia o całej tej ustawie, a jedynie w odpowiednim dniu przyjdą do sejmu i grzecznie podniosą rączki, jak pan prezes każe, więc proponuje ich zaatakować kilkoma pytaniami w temacie ww ustawy. Niech przynajmniej będą mieli okazję, żeby sie nie wypowiedzieć ( bo nie wierzę, że któryś sie rzeczowo wypowie) niech maja okazję pomilczeć, niech nas zignorują. I to im trzeba zapamiętac wtedy, jak równierz inne ich niecne sprawki i w odpowiednim momencie, który wierzę, że przyjdzie im to przypomnieć. Każdy w swoim regionie znajduje posła i heja ich na fejsie popytać, pociagnąć za język, pomęczyć...
Awatar użytkownika
By bulit73
#1805250
Dzięki @LogerM za walkę :hat_low:
Przyjdzie jeszcze taki czas, że Nasze będzie na wierzchu *CZAJNICZEK*
By matadrox
#1805254
Moim zdaniem, trza było by się zgadać i, wyleźć na ulice. Pisma to za mało, właśnie ze względu na to, że gdzieś wyląduje - prawdopodobnie będzie to kosz, którego wieko zamknie się ze śmiechem - i nie ujrzy światła dziennego, a fizyczna reakcja to jednak czynność, która nie pozostanie bez echa.
SMOK AL85

Witam. Sprawa jest taka, że Mod nie włącza się, […]

Dla odreagowania od trawnika bawimy się w typowani[…]

Witam, od krótkiego okresu czasu stałem się szczęś[…]

Różnica między rodzajami grzelek

Szanowni. Czy byłby ktoś uprzejmy wyjaśnić mi tak […]