EPF
O e-paleniu w Polsce i za granicą
Awatar użytkownika
By pol
#1917500
W "Ocena skutków regulacji" rozporządzenia MF znalazły się zapisy:

w okresie planowanego zaniechania poboru podatku akcyzowego do budżetu nie wpłynie 170 mln zł, więc kwota ta stanowić będzie realną korzyść dla podmiotów.

kwota ta stanowić będzie realną korzyść dla podmiotów ... których?

Podmioty, na które oddziałuje projekt:
Grupa:
  Producenci oraz importerzy płynów do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, a także podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo płyny do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie
Wielkość:
  52 podmioty
Źródło danych:
  Informacje uzyskane z Izb Administracji Skarbowej (dane na dzień 18 czerwca 2020 r.)
  Oddziaływanie: Zmniejszenie obciążeń fiskalnych i uzyskanie dodatkowego czasu na dostosowanie prowadzonej działalności do nowego reżimu prawnego.


Czy kwota 170 mln zł jest wartością realną?

Z "OSR":
Na podstawie e-smoking Institute (publikacja ze stycznia 2020 r.) w Polsce jest 1,7 mln użytkowników e-papierosów.

Koszty utraconych przychodów na skutek zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich oszacowano na podstawie deklaracji akcyzowych i zgłoszeń celnych składanych w 2019 r. Należy jednak mieć na uwadze, że powyższe kalkulacje zakładają, że ilości ww. wyrobów wykazywane w deklaracjach akcyzowych i zgłoszeniach celnych w całości zostały skonsumowane na terytorium kraju, gdyż wyłącznie wtedy w przypadku obowiązywania pozytywnej stawki na te wyroby, akcyza zostałaby zapłacona. Dodatkowo powyższe prognozy skutków budżetowych nie uwzględniają działań podejmowanych przez przedsiębiorców, mających na celu optymalizację podatkową prowadzonej działalności np. poprzez gromadzenie zapasów wyrobów akcyzowych przed podwyżką stawki podatku.


Z projektu rozporządzenia MF
§ 2. Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.


Dane do wyliczenia:
- okres zaniechania poboru podatku: 3 miesiące (90 dni);
- przewidywana kwota utraconych podatku akcyzowego (netto): 170 mln zł.;
- ilość użytkowników EIN w Polsce: 1,7mln.

Wychodzi, że wg danych MF przekazanych przez US zgodnie ze zgłoszeniami producentów płynów do EIN, każdy waper w Polsce średnio dziennie zużywa 2 ml płynu do EIN.

2 x 0,55 x 90 = 99,00 zł od każdego wapera w ciągu 3 m-cy (średnie na jednego wapera).
99,00 x 1 700 000 = 168 300 000,00 zł (przy założeniu prawidłowych danych e-smoking Institute).


------------------
*
  w obliczeniach wyłącznie uwzględniłem ewentualny wpływ z podatku akcyzowego od sprzedaży płynów do papierosów elektronicznych pominąłem/nie uwzględniłem ewentualnych kwot z podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich. Nie mam tych danych i nie wiem jaki procentowy udział w rynku mają wyroby nowatorskie.
Awatar użytkownika
By pol
#1917512
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich Dz. U z 2020r poz. 1159

Data ogłoszenia w Dzienniku Ustaw: 30 czerwca 2020r.

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Warszawa, dnia 30 czerwca 2020r.
Poz. 1159

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)
z dnia 30 czerwca 2020r.
w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Na podstawie art.22 §1 pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku akcyzowego od podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie.

§2. Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w §1, ma zastosowanie do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał w okresie od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 30 września 2020r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński

----------------
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej–finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751,1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020r. poz.285, 568, 695, 1065, 1086 i 1106.*******************
1 lipca 2020r.

MF – 3 miesiące bez akcyzy od płynu do e-papierosów

  Minister Finansów 30 czerwca podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

  Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku do końca września 2020 r.

Podpisane przez Ministra Finansów rozporządzenie zakłada zaniechanie poboru akcyzy w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Jego wydanie ma związek z pandemią COVID-19.

W okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. wspomniane wyroby były objęte zerową stawką podatku.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2020, 15:34 przez pol, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
By pol
#1917522
Dwie ciekawostki na FB z konta E-dym

E-dym
30 czerwca 2020r. o 13:35
Dobre wieści! Przed chwilą weszło rozporządzenie przedłużające produkcje płynów bez akcyzy. Na dzień przed planowanym wejściem w życie


Skąd e-dym wiedział, że Minister Finansów podpisał przed godz. 14:00 30.06.2020r. skoro pierwsza oficjalna informacja o podpisaniu rozporządzenia pojawiła się w momencie opublikowania rozporządzenia MF w Dzienniku Ustaw - nastąpiło to około godz. 20:00, 30.06.2020r. Czyli e-dym był już poinformowany o złożeniu podpisu przez MF na 6 godzin wcześniej niż zostało to podane do publicznej wiadomości?Proszę o podanie źródła podstawy prawnej, że płyny wyprodukowane tylko po 1 października 2020 r. będą objęte akcyzą.
1. Płyny do EIN objęte są akcyzą już od 1 lipca 2020r., a tylko do 30.09.2020r. zaniechano poboru tego podatku akcyzowego.
2. A co z płynami wyprodukowanymi do 30.09.2020r., a będące w posiadaniu producenta/importera/pośrednika/hurtownika/sprzedawcy po 30.09.2020r.? Czy wg informacji e-dym płyny wyprodukowane przed 30.09.2020r. będą sprzedawane nadal, po tej dacie, bez obciążenia akcyzą w wysokości 0,55zł/ml?
E papierosy SMOK

Jestem od niedawna właścicielem SMOK'a, oglądam w […]

Drag S nie działa tryb automatyczny

Witam. Dzisiaj kupiłem Draga S i nie mogę wapować […]

Zakup e-papierosa - drugi wybór

Witam serdecznie wszystkich forumowiczów :bry S[…]

Ile wat?

Czy każdy drut wytrzyma 200w czy są jakieś konsekw[…]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.