EPF
E-palenie kontra prawodawstwo. Trawnik Attack!
Awatar użytkownika
By LogerM
#1682541
List zostanie za chwilkę rozesłany do Senatorów którzy już wkrótce zajmą się projektem ustawy. List przejdzie jeszcze drobny lifting, ale na rano wszyscy będą go mieli w swoich skrzynkach. Osoby które śledziły temat implementacji znają już jego obszerne fragmenty jako że bazuje on na tym co wcześnie było już wysyłane.

_____________________________________

Szanowny Panie Senatorze,

8 lipca bieżącego roku do Senatu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ten projekt, stworzony jeszcze przez Platformę Obywatelską, jest ciosem wymierzonym w zdrowie publiczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa związane z rynkiem elektronicznych inhalatorów nikotyny (pot. e-papierosów, papierosów elektronicznych).
Jako strona społeczna czynnie uczestniczyliśmy w procesie konsultacji społecznych, podczas których jeszcze Ministrowi Zdrowia w rządzie Platformy Obywatelskiej panu Marianowi Zembali zasugerowaliśmy liczne zmiany w projekcie, tak aby ustawa lepiej dopasowała się do rynku oraz potrzeb Polaków. Niestety resort zdrowia nie wprowadził żadnej z sugerowanych zmian, całkowicie ignorując głos obywateli Rzeczpospolitej w tej sprawie. Do ministerstwa dostarczyliśmy również wiele wyników badań światowej klasy uczonych, w tym również naukowców z Polski. W odpowiedzi otrzymując jedynie lakoniczną informację o rekomendacjach WHO.

W kontekście tym znamienne są słowa światowej klasy specjalisty ds. zdrowia publicznego prof. Gerry’ego Stimsona, który był doradcą WHO, ONZ, rządu Wielkiej Brytanii oraz Banku Światowego, skierowane do Ministra Konstantego Radziwiłła:

Istotne jest, aby wprowadzenie TPD odbywało się w sposób, który nie powstrzymywałby palaczy od próbowania i użytkowania e-papierosów. Ograniczanie dostępu do zakupu wybranych e-papierosów albo prewencja ich użytkowania (jak np. przez włączenie ich do tych samych zakazów co dla papierosów konwencjonalnych) nie będzie dawało pożytku dla zdrowia publicznego.
Wierzę, że polskie Ministerstwo Zdrowia odegra decydującą rolę w rozpowszechnieniu wiedzy o ryzyku wśród palaczy i całej populacji Polski. To rozpowszechnienie powinno odbyć się z uczciwym rozróżnieniem między kontynuacją najbardziej ryzykownego zachowania (palenie papierosów) a przejściem na mniej szkodliwe alternatywy, które nie obejmują spalania tytoniu.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na poważne uchybienia w projekcie ustawy oraz podzielić się wątpliwościami, które podziela społeczność osób użytkujących elektroniczne inhalatory nikotyny.


Zapisem który budzi nasze największe wątpliwości jest zakaz sprzedaży transgranicznej oraz na odległość elektronicznych inhalatorów nikotyny oraz płynów do ich uzupełniania. W dobie Internetu oraz globalnego handlu zapis taki szkodzi wyłącznie małym polskim przedsiębiorcom, praktycznie nie mając znaczenia co do dostępności produktów zakupionych np. w Chinach. Uderza on również w osoby z małych miast i wsi dla których wybór produktów dostępnych w kraju zostanie uszczuplony do produktów oferowanych przez jedną firmę.

Co istotne zgodnie z sugestiami społeczeństwa Ministerstwo Zdrowia początkowo przyzwoliło na sprzedaż tych produktów na odległość, jednakże podczas komisji uzgodnieniowej wątpliwości co do tego punktu złożyło jedno stowarzyszenie eSmoking Association, uwagi te Ministerstwo Zdrowia natychmiast przekuło w zakaz sprzedaży na odległość. Co powinno budzić szczególne oburzenie to fakt, że w zarządzie stowarzyszenia zasiadają niemal dokładnie te same osoby co w firmie CHIC sp. z o.o., ta firma już 3 miesiące później za zgodą UOKiK stała się własnością British American Tobacco. Jak podkreślał UOKiK w decyzji DKK-211/2015: rynek papierosów elektronicznych jest rynkiem młodym w fazie wczesnego rozwoju, a 30% transakcji dokonywanych jest przez Internet. Jeśli połączyć to z faktem, że grupa CHIC posiada udział w rynku na poziomie 60-70% [wg UOKiK] oznacza to że ustawa przekazuje 90% rynku elektronicznych inhalatorów nikotyny w ręce zagranicznego koncernu tytoniowego:

Rynek e-papierosów tworzy ok. 2 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, a jego szacunkowa wartość wynosi ok. 500 mln zł i plasuje Polskę na drugim miejscu w Europie oraz trzecim na świecie. (...) udział rynkowy CHIC kształtuje się na poziomie ok. 60-70%. (...) rynek charakteryzuje się relatywnie dużą konkurencją (o czym przesądza sposób dystrybucji i istotny (ok. 30%) odsetek transakcji internetowych).

Dlatego prosimy o przyzwolenie na sprzedaż online poprzez usunięcie z ustawy ust. 2 w artykule 7f.

Zaznaczamy iż ustawa zagwarantowała przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne czas na wyprzedaż elektronicznych inhalatorów nikotyny będących już w obrocie. Jednak przedsiębiorcy prowadzący wyłącznie sprzedaż internetową zostali potraktowanie w sposób odrębny. Z dniem wejścia ustawy w życie ich działalność zostanie zakazana. Pozostając ich ze stanem magazynowym, którego sprzedać już nie mogą w przeciwieństwie do sklepów stacjonarnych. W większości są to małe rodzinne firmy, które z dnia na dzień tracą możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i pozostają z kredytami na zakup towarów stanowiących stan magazynowy bez prawa sprzedaż tych produktów.

Również terminologia wykorzystana w ustawie jest daleka od tej jaka powinna się znaleźć w aktach prawnych Rzeczypospolitej. Podkreślał to między innymi podczas sprawozdania z prac komisji poseł Piotr Pyzik (Prawo i Sprawiedliwość).

Dyrektywa w części preambuły dotyczącej reklamowania stwierdza wyraźnie iż:
W każdym razie prezentacja i reklamowanie tych wyrobów nie powinny prowadzić do propagowania spożywania tytoniu lub powodowania mylnego utożsamiania ich z wyrobami tytoniowymi.

Jak zatem w tym zestawieniu wygląda stanowisko rządu który odrzuca sugestię użycia sformułowań "używanie" zamiast "palenie", skoro w elektronicznych inhalatorach nikotyny (elektronicznych papierosach) nie zachodzi proces spalania, nie ma tam również tytoniu który można by podgrzewać jak w przypadku nowatorskich wyrobów tytoniowych? Czy używanie języka potocznego w ustawodawstwie stanie się odtąd normą?

Dlatego też prosimy o używanie w ustawie realnych definicji czyli:
- nie elektroniczny papieros, a elektroniczny inhalator nikotyny,
- nie palenie elektronicznych papierosów, a używanie elektronicznych inhalatorów nikotyny,
- nie para, a aerozol.

Prosimy również o doprecyzowanie czym jest elektroniczny inhalator nikotyny, tak szerokie jego opisanie z jakim mamy do czynienia obecnie powoduje, że definicję tą spełnia wiele urządzeń powszechnie wykorzystywanych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.
Prosimy także o zezwolenie zarządzającemu obiektem nie wymienionym w art. 5 ust. 1 pkt. 1, 2, 9 i 10 na podjęcie decyzji czy zezwoli na użytkowanie elektronicznych inhalatorów nikotyny, czy też wyznaczy dla nich osobną, wolną od dymu tytoniowego "palarnię".
Ostatnią, lecz nie mniej ważną zmianą, o którą zabiegamy od samego początku jest uznanie uwagi Forum Hospicjów Polskich i zezwolenie zarządzającemu obiektem na wyznaczenie palarni jeśli ten uzna to za stosowne. Proponujemy dodanie do wyliczenia w artykule 5a ust. 3 punkt 7 o treści „w hospicjach”. Jak podkreślała podczas komisji uzgodnieniowej przedstawicielka Forum Hospicjów Polskich w przypadku terminalnie chorych, których średnia długość życia nie przekracza 29 dni, więc jakakolwiek profilaktyka nie ma najmniejszego sensu. Osoby takie nie mają też żadnej motywacji do rzucania palenia, a farmakoterapia, czy też odstawienie niepotrzebnie obciążą ich już i tak słaby organizm. Osobom tym powinniśmy ułatwiać, a nie utrudniać ostatnie dni życia zgodnie z zasadą primum non nocere. To jest prosta poprawka - jedno słowo, a Ministerstwo Zdrowia usilnie udaje, że jest to ogromny problem. Dokładanie jakichkolwiek cierpień osobom terminalnie chorym jest po prostu zwykłym BESTIALSTWEM, a osoby za ten stan rzeczy odpowiedzialne powinny zostać natychmiast ukarane, zamiast piastować stanowiska publiczne.

Na koniec pragniemy zaznaczyć że Ministerstwo Zdrowia nie tylko nie zleciło wykonania stosownych dla tak poważnego projektu raportów, ale także sukcesywnie ignoruje te które powstały zarówno w Polsce (raport Głównego Inspektora Sanitarnego, raport Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego) jak i choćby w Wielkiej Brytanii której Ministerstwo Zdrowia zleciło stworzenie kompleksowego raportu przez Public Health England (agencja Brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia). W Państwach które opierają swoje projekty na stosownych badaniach i raportach przepisy dotyczące elektronicznych inhalatorów nikotyny są znacznie łagodniejsze, a w niektórych przypadkach palacze tytoniu są wręcz zachęcani do korzystania z elektronicznych inhalatorów nikotyny jak środka pozwalającego na redukcje zagrożeń płynących z palenia tytoniu.

Rozumiemy, że Polska jest zobligowana do wdrożenia tzw. dyrektywy tytoniowej, bez względu na to jak bezsensowna by ona nie była. To o co prosimy to stosowanie się do zasady Bruksela +0 i nie nakładanie na obywateli Rzeczypospolitej dodatkowych utrudnień i ograniczeń.
Awatar użytkownika
By StaryChemik
#1682556
"Również terminologia wykorzystana w ustawie jest daleka od tej jaka powinna się znaleźć w atakach prawnych Rzeczypospolitej."
Aktach prawnych.
Ale ta freudowska pomyłka jest bardzo ciekawa, bo ta ustawa to faktycznie atak prawny. ;)

Dobra robota, Loger! Jak już będzie wersja ostateczna, puszczę ją też u mnie.
Awatar użytkownika
By SzamanDM
#1682558
"powinna się znaleźć w atakach prawnych Rzeczypospolitej"

"pozwalającego na redukcje zagrożeń płynących z palenia tytoniu."
zamieniłbym na szkód

Ogólnie ok. Dzięki. *CZAJNICZEK*
Awatar użytkownika
By Goldi
#1682561
eSomoking Association zmienić na eSmoking Association. Tyle, że według KRS jest to stowarzyszenie a BAT kupił firmę eSmoking World (CHIC Sp. z o. o.).
Awatar użytkownika
By Mircano
#1682567
Nie zmieniał bym nic pod względem treści.
Jak zwykle kawał, kawał naprawdę dobrej roboty.
Awatar użytkownika
By pol
#1682580
Ustawa zagwarantowała przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne czas na sprzedaż EIN będących już w obrocie.
Jednak przedsiębiorcy prowadzący wyłącznie sprzedaż internetową zostali potraktowanie w sposób odrębny. Z dniem wejścia ustawy w życie ich działalność jest zakazana. Pozostają ze stanem magazynowym, którego sprzedać już nie mogą w przeciwieństwie do sklepów stacjonarnych.
W większości są to małe rodzinne firmy, które z dnia na dzień tracą możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i pozostają z kredytami na zakup towarów stanowiących stan magazynowy bez prawa sprzedaż tych produktów.
Awatar użytkownika
By StaryChemik
#1682602
O tak - pol podniósł istotną kwestię. To by warto zaakcentować, bo to jest niezgodne z zasadą równości wobec prawa.
Awatar użytkownika
By Slaw_ek
#1682604
List dobry :)

Jeżeli ktoś z Warmińsko-Mazurskiego chciał się osobiście spotkać z naszym przedstawicielem w Senacie, panią Senator Bogusławą Orzechowską (lekarzem z zawodu) link: http://www.boguslawa-orzechowska.pl/index.php/o-mnie podaję namiar na najbliższe dyżury senatorskie:

Działdowo dnia 13 lipca 9:30 - 13:00
Biuro Poselsko-Senatorskie PiS w Działdowie
Plac Mickiewicza 23
13-200 Działdowo
tel.: (23) 697-64-26
tel./fax: (23) 697-50-65

Iława dnia 14 lipca 10:00 - 14:00
Biuro Poselsko-Senatorskie PiS w Iławie
ul. Niepodległości 2/U3
14-200 Iława
tel.: (89) 333-58-80
Awatar użytkownika
By LogerM
#1682778
w1904 pisze:Pomijając "ósmego lipca bieżącego roku" ;)

Nie zakumałem (ale tak mi się zdarza) proszę o wyjaśnienie na PW.

StaryChemik pisze:Dobra robota, Loger! Jak już będzie wersja ostateczna, puszczę ją też u mnie.

Podeślę sformatowany tekst na @.

StaryChemik pisze:"Również terminologia wykorzystana w ustawie jest daleka od tej jaka powinna się znaleźć w atakach prawnych Rzeczypospolitej."
SzamanDM pisze:"powinna się znaleźć w atakach prawnych Rzeczypospolitej"

Pieprzona autokorekta :? Dzięki panowie.

Goldi pisze:eSomoking Association zmienić na eSmoking Association. Tyle, że według KRS jest to stowarzyszenie a BAT kupił firmę eSmoking World (CHIC Sp. z o. o.).

Faktycznie myślałem o Institute gdy to pisałem, podmienimy na wskazanie na zarząd. Dzięki wielkie.

pol pisze:Ustawa zagwarantowała...

Słusznie, dokleimy.

Więcej uwag nie przyjmuję :P

Kolega Slaw_ek pondiósł równie istotną kwestię warto by było podskoczyć do lokalnych senatorów na dyżury - każdy tak owe powinien prowadzić - i przedstawić sprawę osobiście. Zachęcam do takich działań, ja niestety z racji wyjazdu na Woodstock jestem odpięty od środy od wszelakich działań ale liczę, że kilka osób zdecyduje się na wizytę.
Awatar użytkownika
By Riccardo
#1682786
LogerM pisze:Szanowny Panie Senatorze,

8 lipca bieżącego do Senatu

brakuje słowa roku :)
Awatar użytkownika
By Slaw_ek
#1682796
Jeszcze na starcie inny wstęp bo w senacie są też kobitki : Szanowna Pani/Szanowny Panie
Awatar użytkownika
By LogerM
#1682801
Riccardo pisze:brakuje słowa roku :)

Aaaa, teraz kumam! :D

Slaw_ek pisze:Jeszcze na starcie inny wstęp bo w senacie są też kobitki : Szanowna Pani/Szanowny Panie

Panie dostają swój, panowie swój. Tak jest to zawsze dzielone.
Awatar użytkownika
By peleon
#1682894
pol pisze:Ustawa zagwarantowała przedsiębiorcom prowadzącym sklepy stacjonarne czas na sprzedaż EIN będących już w obrocie.
Jednak przedsiębiorcy prowadzący wyłącznie sprzedaż internetową zostali potraktowanie w sposób odrębny. Z dniem wejścia ustawy w życie ich działalność jest zakazana. Pozostają ze stanem magazynowym, którego sprzedać już nie mogą w przeciwieństwie do sklepów stacjonarnych.
W większości są to małe rodzinne firmy, które z dnia na dzień tracą możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i pozostają z kredytami na zakup towarów stanowiących stan magazynowy bez prawa sprzedaż tych produktów.


Pol... miło że wspominasz o tych firmach.
W naszym przypadku, gdy brak rozsądku posłów niszczy nasze prawo do normalnej pracy pozostaje brać sprawy we własne dłonie.
My po wielu bez owocnych zabiegach przenosimy działalność poza granice Polski (ops, i jest tu już sporo Polskich akcentów).
Ustawodawca po raz kolejny wykazał się głupotą... inne kraje "olały" przebijania zaleceń EU.
Jaki to efekt dla nas
POLAKÓW? ... 0 zysków z cła, podatków etc... ok ale co z klientem z Polski...? spoko da radę, nie tacy już Nami "rządzili".
W aktualnym brzmieniu ustawa "tytoniowa" to jeden wielki bełkot :) ... czas leczy rany, a tu lista 396 tych którym wszystko zawdzięczamy http://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/22_23/$file/glos_22_23.pdf
Awatar użytkownika
By LogerM
#1682915
Wersja poprawiona, z uwzględnieniem uwag kolegów w pierwszym poście.
By misiekthcteam
#1682931
Tak czytając ten list przyszła mi myśl na sytuację. Załóżmy że ustawa zostanie z tymi rażącym błędami np. "palenie ep" itp. to w sytuacji gdy mamy dostać mandat np. na dworcu i go nie przyjmując mamy chyba większe szanse na uchylenie się od niego? Bo przecież nic nie palimy ani to żaden wyrób tytoniowy (tym bardziej jeśli ktoś chmurzy 0) więc w niektórych miejscach ustawa nie odnosi się nawet do ein.
Awatar użytkownika
By Zepsulo
#1682937
@LogerM - szacun, dziękuję :beer:
@pol - Pana Jurczyńskiego można olać, olać BAT i CHICK przez nie kupowanie w ichnich sklepach. Stosuję taką metodę od dawna, jakoś mi weselej ;) Ale warto było zaznaczyć, że też ten facio nieźle namieszał :beer:
@misiekthcteam - ale to wiemy... jak palić coś, co jest z nierdzewki i szkła? Palnikiem acetylenowym? Za ustawę zabrali się laicy i przekupni politycy, to czego się spodziewać? :monkey:

Witam, od krótkiego okresu czasu stałem się szczęś[…]

Problem z uruchomieniem, volish.

Witam. Od kilku dni mam problem ze swoim volishem […]

Urodziny !!!

"Zobacz no, zobacz no, czyje, czyje urodziny[…]

Atomizer RBA do Istick Pico

Cześć. Ostatnio kupiłem Isticka Pico i rozglądam s[…]