EPF

Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności E-papierosy-forum.pl. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Forum e-papierosy-forum.pl przeznaczone jest wyłącznie do dyskusji na temat elektronicznych inhalatorów nikotyny i spraw związanych z tematyką ich używania.
  2. Na forum mogą się rejestrować i wypowiadać tylko osoby pełnoletnie.
  3. Zabrania się wykorzystywania forum do reklamowania czegokolwiek bez zgody administracji.
  4. Zabrania się wszelkich form publicznego zachęcania do nabywania elektronicznych inhalatorów nikotyny, oraz ich użytkowania.
  5. Zabrania się rozpowszechniania komunikatów, wizerunków marek elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub symboli z nimi związanych.
  6. Zabrania się rozpowszechniania nazw lub symboli graficznych podmiotów produkujących elektroniczne inhalatory nikotyny, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub symboli z nimi związanych.
  7. Zabrania się publicznego zachęcania do nabywania: elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych, w jakiejkolwiek formie.
  8. Zabrania się dyskutowania na temat używania elektronicznych inhalatorów nikotyny do celów innych niż jest przeznaczony, a w szczególności stosowania w nim środków odurzających, alkoholu i tym podobnych.
  9. Zabrania się publikowania treści zaburzających wygląd forum.
  10. Zabrania się wprowadzania w błąd co do poziomu uprawnień, członkostwa w grupach oraz sprawowanych na forum funkcji.
  11. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może wiązać się z ostrzeżeniem lub częściową, bądź też całkowitą blokadą dostępu do forum w zależności od skali przewinienia. #
 2. Zasady współżycia na forum

  1. Użytkownik pisze wszystkie posty i wiadomości na swoją odpowiedzialność. Administracja nie bierze odpowiedzialności za wpisy dokonane przez użytkownika.
  2. Każdy użytkownik forum ma prawo wyrazić swoją opinię na poruszane tematy, z zachowaniem jednak zasad etyki, norm społecznych, kultury, poszanowania godności innych użytkowników, oraz uczuć religijnych.
  3. Na forum szanujemy innych, więc posty nie mogą zawierać treści atakujących, prowokujących, obrażających i naruszających godność osobistą innych użytkowników.
  4. Próby oczernienia innych użytkowników forum są niedozwolone i mogą spowodować ograniczenie dostępu lub stałej blokady dostępu do forum.
  5. Wszystkie sprawy prywatne lub skierowane do określonego użytkownika kierujemy poprzez prywatną wiadomość (PW), a nie na forum ogólnym.
  6. W wiadomościach PW, oraz zgłoszeniach obowiązują te same zasady co na forum ogólnym. #
 3. Użytkowanie forum

  1. Z wyjątkiem wyznaczonych działów na forum używamy języka polskiego, nazwa tematu oraz treść zawarta w postach musi być napisana zgodnie z jego zasadami (ortografia, interpunkcja, itd.). Niedozwolone jest nadużywanie pisania wielkimi literami, oraz powiększoną czcionką.
  2. Przed założeniem nowego wątku należy przeszukać forum i upewnić się czy na podobne tematy nie ma już dyskusji w innych wątkach.
  3. Nazwa wątku musi wskazywać na temat dyskusji w nim zawarty.
  4. Tworzenie dwóch lub więcej takich samych lub bardzo podobnych tematów jest niedozwolone.
  5. Posty zawarte w wątku powinny zawierać treść zgodną z dyskutowanym w nim tematem.
  6. Zabronione jest pisanie swoich postów jeden pod drugim tak długo jak istnieje możliwość edycji poprzedniego postu.
  7. Zabrania się umieszczania tego samego lub podobnie brzmiącego postu w kilku tematach.
  8. Kopiowanie i powielanie wpisów, zdjęć, wiadomości poza forum bez zgody autora jest zabronione. W obrębie forum dopuszcza się cytowanie bez konieczności uzyskania zgody, z oznaczeniem jednak pierwotnego twórcy treści.
  9. Użytkownik ma prawo do żądania całkowitego usunięcia konta i danych z nim powiązanych, jednakże użytkownik nie może żądać równoczesnego usunięcia postów będących integralną częścią dyskusji chyba że stanowią ono dzieło w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, z późn. zm). #
 4. Administracja forum

  1. Administrację forum stanowią administratorzy zajmujący się w szczególności aspektami technicznymi, oraz moderatorzy czuwający nad zawartością merytoryczną forum, porządkiem oraz przestrzeganiem regulaminu.
  2. Moderator ma prawo zamykać, otwierać wątki, dzielić, przenosić usuwać, a także edytować wpisy nie zmieniając jednak ich podstawowej treści. Uwagi moderatora muszą być wpisane na czerwono.
  3. Jeśli moderator lub administrator uzna że wpis lub wątek jest niezgodny z regulaminem forum lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie powinien znajdować się na forum może usunąć go bez podania przyczyny.
  4. Za nieprzestrzeganie porządku czy regulaminu forum moderator może pisemnie upomnieć użytkownika, przyznać ostrzeżenie oraz czasowo lub trwale zablokować dostęp do forum.
  5. W przypadku blokady konta użytkownika (trwałej i czasowej) oraz przyznając ostrzeżenie moderator jak i administrator ma obowiązek wprowadzić oparty na regulaminie powód takiej decyzji.
  6. Trzecie ostrzeżenie przyznane użytkownikowi równoznaczne jest z zablokowaniem dostępu do forum, czas trwania blokady uzależniony jest od stopnia przewinienia.
  7. Od decyzji moderatora użytkownik może w ciągu 5 dni odwołać się do administratora. Decyzja administratora jest ostateczna i nieodwołalna.
  8. Zabronione jest publiczne podważanie decyzji lub autorytetu administratora i moderatorów w postach. Wszystkie sugestie, zażalenia i pytania kieruje się do członków administracji systemem zgłoszeń, wiadomością prywatną, a nie w tematach na forum ogólnym.
  9. Niedozwolone jest edytowanie lub usuwanie uwag moderatora dopisanych do posta, jak również usuwanie całego posta z adnotacją moderatora.
  10. Czerwony kolor czcionki zarezerwowany jest dla administracji i nie może być stosowany przez innych użytkowników.
  11. Administracja nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przez zły zapis, czy też odczyt wpisów dokonywanych przez użytkowników, przerwy techniczne czy też utratę wpisów i wiadomości. #
 5. Rejestracja

  1. Aby aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na forum wymagana jest rejestracja i zalogowanie.
  2. Rejestrując się na forum deklarujesz że jesteś osobą pełnoletnią, a także że zapoznałeś się z regulaminem forum i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
  3. Jeden użytkownik może posiadać na forum tylko jedno konto. Używanie wielu kont jest niedozwolone.
  4. W przypadku korzystania z jednego komputera / łącza przez dwóch i więcej użytkowników, użytkownicy zobowiązani są poinformować o tym fakcie administrację.
  5. Pomiędzy kontami użytkowników korzystających z jednego komputera / łącza nie mogą zachodzić interakcje takie jak: przyznawanie opinii bazarowych.
  6. Udostępniania swojego konta osobom trzecim jest zabronione.
  7. Niedozwolone jest używanie do rejestracji nicków uznanych powszechnie jako słowa obraźliwe czy wulgarne.
  8. Dane osobowe podane przy rejestracji nie są przekazywane osobom trzecim i służą tylko do prawidłowego logowania się na stronie forum.
  9. W przypadku ponownej rejestracji użytkownika który zażądał usunięcia konta, administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania nowego konta jeżeli ponowna rejestracja budzi jakiekolwiek wątpliwości.
  10. W celu usunięcia konta należy wysłać wiadomość z prośbą na adres: info@e-papierosy-forum.pl. Wiadomość musi zostać wysłana z tego samego konta, które zostało użyte w celu rejestracji na forum. #
 6. Sprzedawcy

  1. Konta "Sprzedawca" służą do utrzymywania kontaktów firm z klientami, w tym zbierania informacji o wszystkich podejrzewanych i niepożądanych dla zdrowia ludzkiego działaniach wyrobów oferowanych przez firmę "Sprzedawcy".
  2. Login sprzedawcy nie może być nazwą podmiotu produkującego elektroniczne inhalatory nikotyny, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, nieróżniącą się od nazwy elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych.
  3. Każda firma chcąca reklamować swoje wyroby lub za pośrednictwem forum utrzymywać kontakt z klientami zobowiązana jest zgłosić się do Administratora lub Moderatora i czekać na przyznanie odpowiedniego statusu.
  4. Przyznanie statusu oznacza warunkowe cofnięcie zakazu określonego w reg. u. I pkt. 3. Jednakże Sprzedawcę nadal obowiązuje zakaz reklamowania produktów których reklama jest zabroniona przepisami prawa (elektroniczne inhalatory nikotyny, zbiorniki zapasowe, wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe, itd.).
  5. Sygnatura (podpis) sklepu, może zawierać maksymalnie 4 linijki tekstu, stosowanie grafik jest zabronione.
  6. Zabronione jest podawanie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji na temat sprzedawanych produktów.
  7. Sprzedawcy nie mogą reklamować swoich produktów poza wyznaczonym działem "Sprzedawcy", w tym także wdawać się w dyskusje na temat oferowanych przez siebie produktów poza wyznaczonym działem "Sprzedawcy".
  8. Sprzedawcy nie mogą udzielać porad co do zakupu płynów, podzespołów, jak i samych urządzeń poza wyznaczonym działem "Sprzedawcy".
  9. Sprzedawcy objęci są całkowitym zakazem wypowiedzi w wątkach konkurencji.
  10. Sprzedawca w razie ataku ze strony innego sprzedawcy zobowiązany jest zgłosić to do administracji i pod żadnym warunkiem nie wdawać się w dyskusje na forum.
  11. W przypadku prowadzenia większej ilości sklepów Sprzedawca może posiadać więcej niż jedno konto - po jednym dla każdego sklepu.
  12. Użytkownicy zatrudnieni w sklepach Sprzedawcy mogą posiadać własne konto na forum, jednakże musi one zostać zgłoszone administracji. Użytkowników będących pracownikami Sprzedawcy obowiązują te same zakazy co Sprzedawców. Dodatkowo zabrania się reklamowania w jakikolwiek sposób wyrobów oferowanych przez Sprzedawcę.
  13. Sprzedawcy który łamie regulamin celowo bądź z braku jego znajomości grozi zablokowanie wszystkich kont na forum jednocześnie.
  14. Trzecie ostrzeżenie przyznane Sprzedawcy (łącznie dla wszystkich kont) równoznaczne jest z zablokowaniem dostępu do forum dla wszystkich kont na forum jednocześnie, czas trwania blokady uzależniony jest od stopnia przewinienia.
  15. Sprzedawca w dziale "Sklepy Stacjonarne" może utworzyć 1 temat na 1 sklep i w tym wątku dodawać informacje o nowościach i zmianach.
  16. Sklep który chce posiadać własny dział powinien zgłosić to do administratora.
  17. W sytuacji gdy Sprzedawca wykazuje się brakiem aktywności dłuższym niż 3 miesiące, administracja rezerwuje sobie prawo do całkowitego usunięcia wszystkich tematów dotyczących sklepu, oraz odebrania statusu "Sprzedawca". Administracja może pozostawić wybrane wątki lub ich fragmenty jeżeli uzna, że znajdują się w nich istotne dla klientów informacje.
  18. Administracja może odmówić przydzielenia statusu użytkownikowi który łamie postanowienia regulaminu przed otrzymaniem statusu "Sprzedawca", a także w sytuacjach gdy zgłoszenie budzi jakiekolwiek wątpliwości administracji.
  19. W sytuacjach budzących wątpliwości co do prowadzonej działalności, administracja rezerwuje sobie prawo zażądania przedstawienia dokumentów statutowych firmy.
  20. Użytkownicy ze statusem „Sprzedawca” nie mogą dokonywać transakcji sprzedaży za pomocą działu Kupię/Sprzedam, chyba że otrzymają pozwolenie moderatora na jednostkową sprzedaż prywatną. Pozwolenie jest wymagane każdorazowo dla nowego tematu. #
 7. Dział Kupię/Sprzedam

  1. Forum e-papierosy-forum.pl nie jest sklepem internetowym (domem sprzedaży wysyłkowej) i nie czerpie korzyści z działu Kupię/Sprzedam (Bazar). Dział Kupię/Sprzedam (Bazar) jest przeznaczony wyłącznie dla indywidualnych użytkowników forum i służy wyłącznie sprzedaży jednostkowej.
  2. W przypadku elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych i rekwizytów tytoniowych zabrania się sprzedaży tych produktów na odległość.
  3. W przypadku elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych i rekwizytów tytoniowych dopuszcza się wyłącznie jednostkową sprzedaż stacjonarną.
  4. W przypadku elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych i rekwizytów tytoniowych sprzedający jest zobowiązany każdorazowo podać miejsce przeprowadzenia transakcji (miasto).
  5. Zgodnie z reg. u. II pkt. 5 wszelkie szczegóły transakcji powinny być ustalane wyłącznie poprzez system prywatnych wiadomości.
  6. Zabrania się rozpowszechniania nazw lub symboli graficznych podmiotów produkujących elektroniczne inhalatory nikotyny, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub symboli z nimi związanych, w tym prezentowania produktów z wyraźnym znakiem producenta.
  7. Aktywna sprzedaż jest możliwa jedynie przez zweryfikowanych użytkowników forum. Weryfikacja następuje na wniosek użytkownika wysłany do moderatora lub administratora forum za pośrednictwem prywatnej wiadomości.
  8. Aby przejść weryfikację użytkownik powinien posiadać: co najmniej 3 miesięczny staż na forum, 50 napisanych postów (wg wskazań licznika postów), nieposzlakowaną opinię na forum, oraz otrzymać polecenie innego, wcześniej zweryfikowanego użytkownika forum.
  9. Użytkownik udzielający polecenia oświadcza tym samym że zna użytkownika polecanego osobiście lub też iż dokonywał z użytkownikiem transakcji oraz że posiada dane niezbędne do jego identyfikacji (imię, nazwisko, adres, numer konta bankowego) i w razie konieczności przekaże te informacje odpowiednim organom państwowym.
  10. Użytkownik udzielający polecenia nie jest stroną transakcji pomiędzy użytkownikiem polecanym, a jego kontrahentami. Nie ponosi on ewentualnej odpowiedzialności materialnej za niewywiązanie się z transakcji przez polecanego.
  11. Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania uprawnień sprzedaży użytkownikowi, jeżeli jego kandydatura budzi jakiekolwiek wątpliwości.
  12. Administracja zastrzega sobie prawo do odebrania uprawnień sprzedaży użytkownikowi, jeżeli jego działalność budzi jakiekolwiek wątpliwości.
  13. Użytkownicy sprzedający, kupujący i wymieniający towary za pomocą działu Kupię/Sprzedam są odpowiedzialni za cały przebieg transakcji.
  14. Użytkownik sprzedający musi udzielić gwarancji rozruchowej na sprzedawany sprzęt, chyba że wyraźnie zaznaczono że jest on uszkodzony.
  15. Opinie na temat sprzedających i kupujących użytkownicy mogą zamieszczać jedynie w wydzielonym do tego dziale ‘Opinie’.
  16. Ogłoszenia muszą być bezwzględnie wystawiane zgodnie ze wzorami zawartymi w poszczególnych poddziałach.
  17. Tytuł ogłoszenia musi zawierać nazwę handlową sprzedawanego towaru, lub w przypadku jej braku, jego opis.
  18. W przypadku licytacji z ceną minimalną musi ona być zawarta w pierwszym poście lub wysłana do moderatora odpowiedzialnego za dział, nick moderatora do którego cena została przesłana musi zostać wskazany w poście.
  19. Jakiekolwiek dyskusje nie związane bezpośrednio ze składaniem ofert są stanowczo zakazane.
  20. Sprzedający ma prawo do podbicia tematu, nie częściej jednak niż co 48 godzin. Zakazane jest również dodawanie nowych postów tak długo jak istnieje możliwość edycji poprzedniego (48h).
  21. Zakazane jest jednoczesne wystawianie ofert w dziale Kupię/Sprzedam (Bazar) i na portalach aukcyjnych lub innych forach, oraz jednoczesnego wystawiania tych samych przedmiotów w różnych podforach działu Kupię/Sprzedam (Bazar).
  22. Użytkownicy którzy nie wywiązali się z transakcji, lub wywiązali się z niej w sposób niewłaściwy (towar niezgodny z opisem, rażące zaniedbania) tracą całkowicie i bezterminowo dostęp do działu. Niewywiązywanie się z transakcji może skutkować również czasową lub trwałą blokadą dostępu do forum.
  23. Użytkownik który wystawia na sprzedaż towary użytkownika objętego blokadą lub też który kupuje w imieniu takiego użytkownika, również zostaje pozbawiony dostępu do działu.
  24. Zakazuje się sprzedaży dóbr niematerialnych takich jak: konta w serwisach, sklepach i portalach; miejsc na listach kolejkowych, kuponów rabatowych jak i innych wartości niematerialnych.
  25. Dział (z wyjątkiem poddziału 'Opinie' i 'Oferty stałe') jest czyszczony automatycznie. Tematy w których nie pojawiła się nowa odpowiedź przez 30 dni są całkowicie usuwane i niemożliwe jest ich odzyskanie. Wszystkie transakcje sporne których przebieg musi zostać utrwalony muszą zostać zgłoszone nie później niż na 5 dni przed automatycznym usunięciem.
  26. Z racji automatycznego czyszczenia działu tematy nie są usuwane czy też zamykane na prośbę użytkownika.
  27. Forum e-papierosy-forum.pl nie jest stroną transakcji, wszystkie kwestie sporne użytkownicy zobowiązani są rozstrzygnąć z wykorzystaniem odpowiednich norm prawnych.
  28. Osoby korzystające z narzędzi ukrywających tożsamość otrzymują bezwzględny zakaz korzystania z działu Bazar. #
 8. Obowiązywanie regulaminu

  1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia ukazania się jego treści na forum.
  2. Dopełnienie regulaminu mogą stanowić regulaminy wewnętrzne działów.
  3. Administracja rezerwuje sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdorazowej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani na łamach forum. #

Witam. Od ładnych kilkunastu lat wapuję za pomocą […]

Suorin Fero-lepsze niż Oxva?

https://i.ibb.co/p2gfysq/1.jpg […]

oxva działa tylko na przycisk

Od kilku dni posiadam OXVA XLIM PRO. Dziś oxva zac[…]

Longfille #TAG - legendarny powrót

Longfille #TAG to płyny, których nie trzeba niko[…]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.