EPF
E-palenie kontra prawodawstwo. Trawnik Attack!
Awatar użytkownika
By pol
#1910585
Sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.222.2018.1.JS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że konfekcjonowanie lub sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej w czystej postaci na rzecz innych producentów, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie wnioskodawcy w sytuacji, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2019 r. (data wpływu 4 września 2019 r.), uzupełnionym pismem z 11 października 2019 r. (data wpływu 18 października 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie powstania obowiązku podatkowego związanego z komponowaniem i sprzedażą aromatów, które nie są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych – jest prawidłowe.


Cały tekst indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dostępny na stronie podatki.gov.pl

Źródło
Ostatnio zmieniony 29 lis 2019, 14:57 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By pol
#1910586
Cd.
Zapis przebiegu posiedzeń komisji sejmowej w dniu 20.11.2019r. - Komisja Finansów Publicznych

Poseł Piotr Polak (PiS):
Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, proponuję poprawkę, która polega na dodaniu po pkt 7, który przed chwilą przyjęliśmy, pkt 7a w brzmieniu: „w art. 99b ust. 4 otrzymuje brzmienie: »4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,55 zł za każdy mililitr.«”. Teraz uzasadniam poprawkę. Wysoka Komisjo, w katalogu wyrobów akcyzowych,które w poprzednich punktach tego artykułu były szczegółowo omawiane i wobec których był wyszczególniony stopień wzrostu akcyzy, został pominięty jeden wyrób akcyzowy w postaci płynu do papierosów elektronicznych. W ten sposób wprowadzając dodatkowy punkt, uzupełniamy katalog o płyn do papierosów elektronicznych. Została tutaj zachowana zasada dziesięcioprocentowego wzrostu akcyzy, która przekłada się na 55 gr za każdy mililitr. Dziękuję.

Głosowanie za przyjęciem poselskiej poprawki:
23 głosy za, 15 głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał.
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/5 ... 003109.pdf

Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
projekt dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie

22 listopada 2019
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
Niezakończone prace nad ustawą
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Tekst ustawy w formacie pdf
uchwalona na pos. nr 1 dnia 21-11-2019
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=15
Awatar użytkownika
By pol
#1911493
Posiedzenie: 2. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/po ... 533,1.html
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 14, a sprawozdanie komisji w druku nr 14 A.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W projekcie pierwotnym nie była zmieniana stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych. W druku definitywnym, w ustawie, jest taka zmiana, ale jednocześnie funkcjonuje art. 2 ustawy z grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który do 1 lipca roku przyszłego narzuca stawkę zerową na wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych. Czy wobec tego te nowe stawki, które my teraz rozpatrujemy, będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., czy od 1 lipca? Bo jeśli od 1 lipca, to trzeba by było usunąć art. 2 z tej ustawy. Jaki jest cel ministerstwa, jakie są zamierzenia?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba:

Cel jest taki, że opodatkowanie i produktów nowatorskich, i e-papierosów zgodnie z przedłużeniem tego okresu wdrażania się w system akcyzowy, a właściwie tych zabezpieczeń… znaczy kwestii związanych z regulacjami akcyzowymi minie dopiero 1 lipca. Tak naprawdę opodatkowanie tych towarów będzie miało miejsce 1 lipca, ale już teraz ta ustawa podnosi o 5% zarówno w przypadku produktów nowatorskich, jak i e-papierosów stawkę akcyzy, w analogiczny sposób jak w przypadku tradycyjnych papierosów. Zatem obowiązywanie od 1 lipca, stawka akcyzy – wzrost o 5% w odniesieniu do wszystkich produktów, czyli papierosów, e-papierosów i produktów nowatorskich.


... głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

****************
18.12.2019 (środa)
Posiedzenie: 2. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/po ... 533,2.html
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatorów o odrzucenie ustawy.
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 11)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa została odrzucona.


Senat przeciw ustawie podnoszącej akcyzę na alkohol i papierosy

Senat odrzucił w środę nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, podnoszącą o 10 procent stawki tego podatku na alkohole i wyroby tytoniowe. Wniosek o odrzucenie ustawy złożyli we wtorek senatorowie Koalicji Obywatelskiej.

Za odrzuceniem nowelizacji głosowało 51 senatorów, przeciw było 46, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tym samym nie został uwzględniony wniosek Grzegorza Biereckiego (PiS), by ustawę przyjąć bez poprawek, ani zarekomendowane wcześniej przez komisję budżetu i finansów publicznych poprawki, które mówiły o 3-procentowym wzroście akcyzy i przedłużeniu vacatio legis podwyżek.

Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (KO) tłumaczyła wniosek o odrzucenie ustawy obawami, że ani jedna złotówka pochodząca ze wzrostu akcyzy nie trafi na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, np. na walkę z chorobami nowotworowymi.

Uchwałą Senatu zajmie się teraz Sejm.


****************
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=15

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=15
Awatar użytkownika
By pol
#1911601
Sejm odrzucił uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX kadencja
Porządek dzienny 2. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 19 i 20 grudnia 2019 r. (po zmianach)
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Porzad ... C600373F99
w dniu 20 grudnia 2019 r.
14. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 95 i 105)
- sprawozdawca poseł Henryk Kowalczyk.


Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu - 20 grudnia 2019
Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
(Głos z sali: Chwileczkę.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 446 posłów. 240 było za, 202 – przeciw, 4 się wstrzymało.

Sejm odrzucił uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.


***************
Teraz ustawa zostanie przekazana Prezydentowi.
Awatar użytkownika
By pol
#1911768
Piątek, 27 grudnia 2019

Dwie ustawy z podpisem Prezydenta

Dnia 27 grudnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:
Ustawę z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Prezydent Andrzej Duda popisał nowelizację ustawy podnoszącą akcyzę na alkohole i wyroby tytoniowe od 1 stycznia 2020 roku.

"Uchwalona ustawa ma na celu realizację działań w obszarze podatków, dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.


*******************
*******************
Podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr (art. 99b ust. 4 ustawy zmienianej) od 1 lipca 2020 roku.

Sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.
-> post1910585.html#p1910585


Ustawowe definicje:
płyn do papierosów elektronicznych – roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę.

wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr1 do ustawy.
Awatar użytkownika
By Nałóg Totalny
#1911774
pol pisze:W interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.222.2018.1.JS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że konfekcjonowanie lub sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej w czystej postaci na rzecz innych producentów, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie wnioskodawcy w sytuacji, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

Ciekawe czy tylko na rzecz innych producentów, czy także dla odbiorcy indywidualnego :roll:
Awatar użytkownika
By pol
#1911776
@Nałóg Totalny
Hmmmm...
Przypuszczam, że w niedługiej przyszłości poznamy na to odpowiedź.
Ograniczenie pojemności pojemnika producenci obeszli produkcją premixów. Nie bez znaczenia był fakt, że premixy nie podchodzą pod badania i zgłoszenie.
Teraz premixy, o ile przeznaczone do EIN będą obłożone akcyzą.
Może wpadną teraz na pomysł.... gliceryna kosmetyczna, glikol konserwowy, aromat spożywczy w trójpaku.... do użytku domowego.
Przetarcie gliceryną lustra w łazience zmniejsza efekt zaparowania, glikol przedłuża żywotność np pasty do zębów, a aromat do kąpieli aromatoterapeutycznej ....

***************
Przydomowa hodowla krów mlecznych....
By tomeh
#1911819
Motto rządu lewicującego - opodatkować wszystkiego się nie da ale trzeba próbować. I nowe - lubicie małe podatki? To mam kilka nowych małych podatków dla Was. Ale spokojnie znając życie będzie to obchodzone bardzo długo na różne sposoby. Zawsze ktoś wymyśli jakieś boczne zastosowanie.
Awatar użytkownika
By pol
#1913265
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=15
27 grudnia 2019 Prezydent podpisał ustawę
Data ogłoszenia: 2019-12-27
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 192523.pdf

Jednolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0011Lj.pdf

Ciekawa sprawa....
Art.37a.1. Zwalnia się od akcyzy import płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przesyłka ma charakter okazjonalny;
2) przesyłka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego odbiorcy lub jego rodziny;
3) ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
4) odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki.
2. Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust.1, są zwolnione od akcyzy w ramach następujących norm:
1) płyn do papierosów elektronicznych –10 mililitrów albo
2) wyroby nowatorskie – 0,008 kilograma.
3. W przypadku gdy ilość wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust.1, przekracza normy, o których mowa w ust.2, opodatkowaniu podlegają wszystkie te wyroby akcyzowe importowane w przesyłce, o której mowa w ust.1.
Awatar użytkownika
By pol
#1917554
Krótkie podsumowanie.
Historia akcyzy na płyny do EIN w skrócie.
Stan prawny na 1 lipca 2020r.
Wróżenie co dalej.


Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (z późn. zm.)
Art.2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr1 do ustawy;
  34) papierosy elektroniczne – urządzenia jednorazowego albo wielokrotnego użytku służące do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do papierosów elektronicznych, wyposażone w szczególności w kartridże lub zbiorniki;
  35) płyn do papierosów elektronicznych – roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę;
  36) wyroby nowatorskie – wyroby będące:
   a) mieszaniną, w której składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy,
   b) mieszaniną, o której mowa w lit.a, oraz zawierające odrębnie płyn do papierosów elektronicznych
   – inne niż wyroby, o których mowa w art.98 ust.1 i art.99a ust.1, które dostarczają aerozol bez spalania mieszaniny;


Wg definicji ustawy o podatku akcyzowympłyn do papierosów elektronicznych to roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2018r. poz. 137) /data publikacji w Dz. U.: 17 stycznia 2018 r. /
Art. 1.
14) po art. 99a dodaje się art. 99b–99d w brzmieniu:
  "Art. 99b. 4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,5 zł za każdy mililitr."

Art. 2.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. zamiast stawek akcyzy, o których mowa w art. 99b ust. 4 i art. 99c ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, do wyrobów akcyzowych określonych w tych przepisach stosuje się zerową stawkę akcyzy. Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 78 ust. 1 pkt 3 i art. 116 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 3.
  1. Posiadacz płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju po dniu 31 grudnia 2018 r., jest obowiązany oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy.

  2. Posiadacz płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, o których mowa w ust. 1, składa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia 30 października 2018 r., wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy. Przepis art. 125 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

  3. Decyzję w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, o których mowa w ust. 1, wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na wniosek ich posiadacza. Przepisy art. 15 i art. 126 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła:
1) stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,5 zł za każdy mililitr.
2) do dnia 31 grudnia 2018 r. zamiast stawki akcyzy 0,5 zł za każdy mililitr stosuje się zerową stawkę akcyzy.
3 ) posiadacz płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed 31 stycznia 2018r.), przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju po dniu 31 grudnia 2018 r., jest obowiązany oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy.
4) do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się zerową stawkę akcyzy, zatem do tego terminu nie obowiązuje oznakowanie podatkowymi znakami akcyzy płynów do EIN, obowiązuje składanie w US deklaracji o podatku akcyzowym przez producentów/importerów.


Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. 2018r. poz. 2404)
Art.1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018r. poz.137) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w art.2 wyrazy „Do dnia 31 grudnia 2018r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 30 czerwca 2020r.”;
  2) w art.3 w ust.1 wyrazy „po dniu 31 grudnia 2018r.” zastępuje się wyrazami „po dniu 30 czerwca 2020r.”.
Art. 2. 2. Posiadacze płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, o których mowa w art.3 ust.1 ustawy zmienianej w art.1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w tym posiadacze, o których mowa w ust.1, składają wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dnia 31 marca 2020r. Przepis art.125 ust.5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018r. poz.1114, z późn. zm.1)) stosuje się odpowiednio.
Art.3.Ustawa wchodzi wżycie z dniem 31 grudnia 2018r.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła:
1) do dnia 30 czerwca 2020r. zamiast stawki akcyzy 0,5 zł za każdy mililitr stosuje się zerową stawkę akcyzy.
2 ) posiadacz płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed 1 stycznia 2019r.), przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju po dniu 30 czerwca 2020r., jest obowiązany oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy.
3) do dnia 30 czerwca 2020r. stosuje się zerową stawkę akcyzy, zatem do tego terminu nie obowiązuje oznakowanie podatkowymi znakami akcyzy płynów do EIN, obowiązuje składanie w US deklaracji o podatku akcyzowym przez producentów/importerów.

Ustawa z dnia 21 listopada 2019r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. 2019r. poz. 2523)
Art. 1. 8 ) w art. 99b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,55 zł za każdy mililitr.”;
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ustawa z dnia 22 listopada 2019r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła:
1) stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych od dnia 1 stycznia 2020r. wynosi 0,55 zł za każdy mililitr.
2) nadal obowiązuje zapis z ustawy z dnia 22 listopada 2018r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
do dnia 30 czerwca 2020r. r. stosuje się zerową stawkę akcyzy (zamiast nowej stawki akcyzy 0,55 zł za każdy mililitr).


Dla przypomnienia:
Zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy są wyroby, które są:
/.../
- zwolnione od akcyzy lub objęte zerową stawką akcyzy.
Dalsze zwolnienia przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1466 i 1854 oraz z 2017 r. poz. 294).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. 2020r poz. 291)
Na podstawie art.119 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019r. poz.864, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2019r. poz.2427) po §3a dodaje się §3b w brzmieniu:
„§3b. Zwalnia się do dnia 31 października 2020r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 30 czerwca 2020r.”.
§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020r.


Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2018r. poz. 137) po nowelizacji ustawą z dnia 22 listopada 2018r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym[/b] (Dz.U. 2018r. poz. 2404), art. 3. 1. brzmi:
Art. 3.
  1. Posiadacz płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju po dniu 30 czerwca 2020r., jest obowiązany oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2020r. poz. 1092)
Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz.722) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2019r. poz. 2427 oraz z 2020r. poz. 291) wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 3b otrzymuje brzmienie:
   „§ 3b. Zwalnia się do dnia 30 kwietnia 2021r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 31 grudnia 2020r.”;
  2) po § 3b dodaje się § 3c w brzmieniu:
   „§ 3c. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2020r. z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał po dniu 30 czerwca 2020r.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (Dz. U z 2020r poz. 1159)
Na podstawie art.22 §1 pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

  §1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku akcyzowego od podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem jest płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie.

  §2. Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w §1, ma zastosowanie do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał w okresie od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 30 września 2020r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2019r. poz 1147)
Załącznik nr 11 do rozporządzenia MF
WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH
Należność za sprzedaż banderoli legalizacyjnej w zł
poz. 8 Płyn do papierosów elektronicznych 5) – niezależnie od pojemności - 5,00 zł
Objaśnienia:
5) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 ( rys. 7a, 7b i 8 ) do rozporządzenia.


Rodzaje znaków akcyzy - Znaki akcyzy
Są dwa rodzaje znaków: podatkowe i legalizacyjne.

  Legalizacyjne znaki akcyzy
  Legalizacyjne znaki akcyzy stosowane są w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, (tj. będących w sprzedaży) wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku, gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

  Znak akcyzy jest umieszczany na opakowaniach jednostkowych wyrobów akcyzowych w taki sposób aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania powodowało trwałe i widoczne uszkodzenie znaku.

  W przypadku legalizacyjnych znaków akcyzy istnieje również możliwość naniesienia ich na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim opakowania występują w sprzedaży.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020r. poz. 722)
Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020r. (poz. 722) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity - Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz.900) /tekst jednolity/***************
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2020r. poz. 1092):
§ 3b. Zwalnia się do dnia 30 kwietnia 2021r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 31 grudnia 2020r.”;

Skąd ta data 31 grudnia 2020r.?
Czas na wróżenie...
1) Jest to błąd - literówka, która powinna być poprawiona.
2) Ktoś już ma w rozumie, że nastąpi przedłużenie okresu zaniechania poboru podatku akcyzowego do 31 grudnia 2020r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, wprowadził zaniechanie poboru akcyzy w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał w okresie od dnia 1 lipca 2020r. do dnia 30 września 2020r.________________________
W innych tematach:
-> po-dniu-zero-ein-ustawa-tzw-tytoniowa-a-ustawa-o-podatku-akcyzowym-t136205.html
-> akcyza-na-e-p-yny-nie-od-1-lipca-t136600.html
Awatar użytkownika
By skrzypekq4
#1917568
@pol , a moglbys to zrobic w wersji skroconej, co nastepuje, bez tych wszystkich przypisow, odnosnikow i wyroznien? W skrocie, w jednym zdaniu. Bedzie to bardziej czytelne i zrozumiale dla wiekszosci, nie kazdy jest omnibusem i ogarnia prawniczy jezyk i niby logiczne tresci tych ustaw i rozporzadzen.
Awatar użytkownika
By pol
#1917569
@skrzypekq4
W tym topiku rozwijaliśmy temat akcyzy w sposób "prawny".
Niektórzy użytkownicy trawnika zaznaczyli w ustawieniach "Obserwuj temat", a nie śledzili innych wątków, w których dyskutowano z poglądami producentów/sprzedawców płynu do EIN.

W jednym poście w tym wątku, postanowiłem zatem zebrać w dużym skrócie przebieg aktów prawnych związanych z wprowadzeniem akcyzy na płyn do EIN, zachowując pewną chronologię.

Powinno to pozwolić zweryfikować poglądy niektórych użytkowników for o EIN, odnośnie tego, które zmiany wprowadzono ustawą, a które zgodnie z delegacją ustawową Minister Finansów.

W tematach, które podałem jest trochę w skrócie, ale też niektóre wątki mocniej rozbudowane.


Najkrócej: Minister Finansów zaniechał poboru podatku akcyzowego od płynów do papierosów elektronicznych do dnia 30 września 2020r., czyli do 30 września 2020r. płyny do EIN nie będą obciążone podatkiem akcyzowy.
By Wapujemy
#1924544
Ktoś ma informacje jak ze zmianami ustawy o podatku akcyzowym dotyczącej aromatów i płynów do aromatyzowania tytoniu, kominków itp?
By Wapujemy
#1924921
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu


USTAWA

z dnia 1 grudnia 2022 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw[1])

Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) płyn do papierosów elektronicznych – roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę, przy czym roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania na sprzedaż;”;

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... sp?nr=2764
Awatar użytkownika
By marcos2
#1924923
Skoro już przytaczasz jakieś pisma, to rób to rzetelnie i zwróć czasem uwagę na to co to za pisma i nazywaj je zgodnie z tym, czym są.
A to jest ciągle jeszcze faza projektu:

Obrazek

To raz. Dwa, słowem kluczem jest tu określenie:
...płyn do papierosów elektronicznych – roztwór przeznaczony do wykorzystania
w papierosach elektronicznych...
By Wapujemy
#1924928
ale, że co? to do mnie piszesz?
To słowo Projekt sobie sam dopisałeś?
Jaka faza projektu?
16 grudnia przekazano PAD do podpisu !!!
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
tutaj już nie ma słowa projekt
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/naz ... 2764_u.pdf

ale że co, że roztwór?
no roztwór.
No i co?
co w związku z tym co ja napisałem powyżej?
Jakie słowo klucz?
do czego?
o glicerynę i glikol osobno Ci chodzi?
czy o co?
Jak już piszesz to pisz dokładnie o co kaman.
Awatar użytkownika
By skutecvzny
#1925689
pol pisze:Sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.222.2018.1.JS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że konfekcjonowanie lub sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej w czystej postaci na rzecz innych producentów, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie wnioskodawcy w sytuacji, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2019 r. (data wpływu 4 września 2019 r.), uzupełnionym pismem z 11 października 2019 r. (data wpływu 18 października 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie powstania obowiązku podatkowego związanego z komponowaniem i sprzedażą aromatów, które nie są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych – jest prawidłowe.


Cały tekst indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dostępny na stronie podatki.gov.pl

Źródło
Zgodnie z ogólnymi informacjami, sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej nie powinna spowodować powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, o ile te substancje nie są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Podatek akcyzowy jest zazwyczaj nakładany na określone produkty, takie jak alkohol, papierosy, paliwa i niektóre napoje energetyczne. Jeśli glikol propylenowy i gliceryna spożywcza są sprzedawane w celach niezwiązanych z produktami opodatkowanymi podatkiem akcyzowym, np. do celów spożywczych, farmaceutycznych lub kosmetycznych, to nie powinien obowiązywać podatek akcyzowy.

Jednakże, należy pamiętać, że przepisy podatkowe mogą się różnić w zależności od kraju i jurysdykcji. Ważne jest, aby skonsultować się z lokalnymi przepisami podatkowymi oraz ewentualnie z doradcą podatkowym, aby uzyskać precyzyjne informacje i porady dotyczące konkretnych obowiązków podatkowych w danym kontekście sprzedaży glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej.
Awatar użytkownika
By _Monter_
#1925713
W DE zapaść na rynku, zniknęły nikotin shoty, bazy litrowe...jest dosłownie pustka w sklepach....tylko gotowe liqudy. NA amazonie znalazłem litrowa baze już z akcyzą za...289 euro. Do tej pory kupowałem litrową bazę avorii za 35 euro a nikotin hoty za eurasa. Ostatnio kupić musiałem shoty z akcyzą za 4,5 eurasa...Baza to basa, pikuś ale skąd płynną nikotynę teraz brać?
Tak, tak...wylazłem spod ziemi po wielu latach ;)
 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Freemax Maxus 3-potężny zestaw

https://i.ibb.co/Jmt1YMB/freemax-max[…]

https://www.vapepoland.pl/wp-content/[…]

https://www.vapepoland.pl/wp-content/[…]

https://www.vapepoland.pl/wp-content/[…]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.