EPF

Leksykon

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A
Absolut tytoniowy – (ang. tobacco absolute) wytwarzany jest z liści wysokogatunkowego tytoniu. Ma postać gęstej cieczy o barwie ciemnobrązowej i charakteryzuje go silny zapach tytoniu. Jest „elitarnym” składnikiem e-liquidów tytoniowych. Nadaje on charakter, klasę i jakość, także w e-liquidach sporządzanych samodzielnie.
 
AH – (ang. ­ Air Hole) – kanał powietrzny w parowniku.
 
Air Hole – kanał powietrzny w parowniku  – patrz – „AH”.
 
Akroleina – organiczny związek chemiczny z grupy aldehydów.
Akroleinę produkuje się z gliceryny. W warunkach przemysłowych akroleina jest otrzymywana przez termiczną dehydratację (odwodnienie) gliceryny w temperaturze 280°C.
Akroleina wydziela się także w wyniku ogrzewania przez dłuższy czas tłuszczu w wysokiej temperaturze, np. podczas smażenia na maśle lub oleju.
Często mamy z nią do czynienia przy wspólnym grilowaniu w ogródkach.
Choć akroleina nie została zakwalifikowana jako substancja rakotwórcza, istnieje szereg badań wskazujących na jej właściwości rakotwórcze. Wykazano, że akroleina niszczy DNA oraz modyfikuje białka odpowiedzialne za jego naprawę. Badania na modelach tkanek szczurzych i ludzkich wskazują, że akroleina może powodować raka pęcherza. Wykazano również, że akroleina jest głównym czynnikiem powodującym nowotwory płuc związane z paleniem papierosów tradycyjnych.
Jednocześnie akroleina należy do metabolitów siarczku diallilu, powstającego w wątrobie z alliiny występującej w czosnku pospolitym. Wraz z innymi metabolitami alliicyny, DAS uważany jest za substancję odpowiedzialną za antyrakowe właściwości czosnku, co wynika z jego cytotoksyczności wobec hepatocytów. Cytotoksyczność ta może z kolei być efektem rozpadu DAS do akroleiny.
 
Akumulator – /ogniwo/ źródło prądu z możliwością wielokrotnego ładowania.
W EIN stosuje się akumulatory Li-ion oraz coraz częściej LiMn z tzw „bezpieczną chemią”. Nie używa się natomiast akumulatorów typu NiMH.
 
Analog – w środowisku waperów określenie na tradycyjny papieros tytoniowy.
 
Aromat – substancja smakowo-zapachowa dodawana przy produkcji e-liquidu nadający mu określony zapach i smak np. tytoniowy, mentolowy, waniliowy, kawowy, owocowy…
Do e-liquidu można używać aromatów specjalnie oferowanych do tworzenia e-liquidu lub aromaty spożywcze, ale tylko i wyłącznie sporządzone na bazie gliceryny (VG), glikolu propylenowego (PG) lub spirytusu spożywczego (etanolu).
Nie wolno stosować aromatów wytworzonych na bazie oleju jadalnego, np aromatów do ciast, ani płynów do aromatów powietrza oraz innych nieprzeznaczonych do EIN.
 
Atomizer – zwany też parownikiem. Część EIN, w którym następuje podgrzanie e-liquidu i zamianę płynu nikotynowego w mgłę, którą się inhaluje.
 
Na górę

 

B
Bateria – (ang. battery) poprawnie to bateria EIN. W polskim języku bateria to źródło energii bez możliwości powtórnego ładowania, np bateria typu AA (tzw „paluszek”).
 
Baza – płyn do robienia własnych e-liquidów. Może mieć różną zawartość oczyszczonej nikotyny, może zawierać glicerynę lub/i glikol propylenowy w różnych proporcjach. Niektórzy producenci baz nikotynowych dodają również wodę lub/i substancje wzmagające efekt mgły.
Możemy również spotkać bazy będące mieszaniną gliceryny i glikolu propylenowego bez zawartości nikotyny tzw „zerówki”.
 
Baza nikotynowa – mieszanina czystej nikotyny 99,9% z glikolem propylenowym (PG) lub/i z gliceryną (VG) w różnych proporcjach. Dostępna w stężeniu nikotyny od 0mg/ml do 100mg/ml (od 0% do 10,0%) (***). Używana do robienia e-liquidu (płynu do EIN).
Niektórzy producenci baz nikotynowych dodają również wodę lub/i substancje wzmagające efekt mgły.
Możemy również spotkać bazy nikotynowe będące mieszaniną gliceryny i glikolu propylenowego bez zawartości nikotyny tzw „zerówki”.
 
Boge – Boge Technology Co Ltd. – chiński producent e-liquidów do EIN.
 
booster  – patrz – „shot”.
 
Bóbr – określenie waperów na nieprzyjemny efekt przy wapowaniu przypominający smak spalenizny. Elekt bobrzenia może być spowodowany słabym nawilżeniem przez e-liquid części grzewczej w parowniku.
Efekt nazywany również „dry puff”, czyli wapowanie na sucho.
 
Na górę

 

C
CE – znak (oznakowanie) CE stanowi deklarację producenta, że wyrób wprowadzany do obrotu spełnia zasadnicze wymagania tzw. dyrektywy nowego podejścia.
Warto podkreślić, że znak CE nie jest handlowym świadectwem jakości, ani nie potwierdza pochodzenia towaru z Unii Europejskiej. Nie jest on również certyfikatem bezpieczeństwa, ponieważ jego znaczenie jest szersze – oznacza zgodność z zasadniczymi wymaganiami, które dotyczą również na przykład emisji zakłóceń elektromagnetycznych, hałasu albo zużycia energii. W ten sposób konsument, kupując w dowolnym państwie Unii Europejskiej wyrób oznakowany CE, zyskuje pewność, że może go bezpiecznie i bezproblemowo używać w swoim kraju.
 
Chmurzenie – określenie przez waperów na „wapowanie”.
 
Czystość substancji – czystość substancji – procentowa zawartość wagowa głównej substancji stanowiącej dany produkt, po odjęciu od niej wszystkich zanieczyszczeń towarzyszących jej w tym produkcie.
Nazwy i oznaczenia kolejnych poziomów czystości:
techn – techniczny – 90–99%
cz. – czysty – 99–99,9%
cz.d.a – czysty do analizy – 99,9–99,99%
nazwa oznacza, że zanieczyszczeń nie można wykryć typowymi metodami analizy chemicznej
ch.cz. – chemicznie czysty – 99,99–99,999%
nazwa oznacza, że zanieczyszczeń nie można wykryć nawet najczulszymi metodami analizy chemicznej i trzeba użyć metod wykorzystujących zjawiska czysto fizyczne
spektr.cz. – czysty spektralnie – 99,999–99,9999%
nazwa oznacza, że zanieczyszczenia nie zakłócają metod analizy spektralnej
 
Na górę

 

D
DEG – (ang. diethylene glycol) glikol dietylenowy – toksyczny glikol niemający zastosowania w EIN.
 
Dekang – Changning Dekang Biotechnology Co Ltd. – chiński producent e-liquidów do EIN.
 
DLI – (ang. Direct Lung Inhale) bezpośrednio wdychamy chmurkę prosto do płuc. To jest podobne do efektu, gdy wciągamy przez usta powietrze do płuc w czasie głębokiego wdechu. Bezpośrednie wciąganie chmurki do płuc jest świetne, jeśli chcesz produkować ogromne chmury oparów przy użyciu zestawów sub-omowych, dlatego metoda ta często jest preferowana przez „cloud chasers” (pogromców mgiełki).
Równoznaczna nazwa DTL.
 
DPG – (ang. dipropylene glycol) glikol dipropylenowy, alternatywny wobec glikolu propylenowego (PG) bazowy składnik niektórych e-liquidów.
 
Dripping – poprawnie Dropping (ang. kapanie) drip-smoking (ang. wapowanie z kropli), wapowanie przy pomocy parownika/atomizer, który w swej konstrukcji nie ma zbiornika na e-liquid. E-liquid podawany jest bezpośrednio na element grzewczy przez ręczne zakraplanie.
 
Drip-tip – ustnik w parowniku/atomizerze.
 
Dry puff – (ang. suchy kłąb dymu) wapowanie na sucho. Dym, bo to już nie jest mgła, z parownika ma bardzo nieprzyjemny smak spalenizny, natychmiast wyczuwalny i nie tolerowany przez wapera.
Inaczej zwany „bobrzeniem” – bóbr.
 
DTL – (ang. Direct To Lung)  – patrz – „DLI”.
 
Dym – błędna nazwa na mgłę z EIN, gdyż dym w EIN może wystąpić wyłącznie przy wapowaniu na sucho. Efekt „dry puff”, „bóbr”.
 
Dyrektywa Tytoniowa  – patrz – „TPD” i „TPD II”.
 
Na górę

 

E
E 1520 – glikol propylenowy (PG)  – patrz – „Glikol propylenowy”.
 
EG  – patrz – „Glikol etylenowy”.
 
E-liquid – E-liquid to płyn stosowany w EIN. Zawiera nikotynę oczyszczoną (jakość farmakopealną) w różnym stężeniu od 0% do 3,6% (***) /istnieją e-liquidy bez zawartości nikotyny – popularnie zwane „zerówkami”/. Zwany też inaczej liquid.
Głównym składnikiem e-liquidu tworzącymi mgłę jest gliceryna lub glikol propylenowy lub mieszanina tych składników w różnej proporcji – oba składniki również z jakością farmakopealną.
W e-liquidzie mogą znajdować się aromaty dodające mgiełce różne smaki od tytoniowych po owocowe.
Niektórzy producenci e-liquidu dodają również inne składniki:
– substancje konserwujące, np. alkohol etylowy (etanol),
– substancje regulujące gęstość (lepkość), np. wodę, alkohol etylowy (etanol),
– substancje wzmacniające smak, np. maltol,
– substancje regulujące kwasowość (odczyn pH) np. kwas jabłkowy.
 
E-p – określenie mylące, skrót od elektroniczny papieros  – patrz – „* papieros elektroniczny”.
 
E-papieros – określenie mylące, elektroniczny papieros  – patrz – „* papieros elektroniczny”.
 
EIN – Elektroniczny Inhalator Nikotyny.
Jest to urządzenie elektroniczne, w którym e-liquid (płyn z zawartością nikotyny) jest podgrzewany i w czasie zaciągania się zamienia się w mgłę /proces generowania aerozolu/ (zwaną potocznie mgiełką lub chmurką) i przez inhalację tej mgiełki dostarcza się do organizmu dawkę nikotyny. Podobnie jak przy paleniu tytoniu. Jednak z zasadniczą różnicą, gdyż przy EIN nie ma efektu spalania i nie wdychamy przy okazji wapowania ponad 4.000 substancji szkodliwych (zwłaszcza niebezpiecznych substancji smolistych, tlenku węgla i innych trujących chemikaliów zawartych w dymie tytoniowym) z jakimi mamy do czynienia przy paleniu papierosów tradycyjnych.
EIN powoduje zamianę roztworu inhalacyjnego (e-liquidu) na wdychaną przez użytkownika lotną mgłę, (w przeciwieństwie do dymu wdychanego przy paleniu produktów tytoniowych).
 
E-palenie – określenie mylące, gdyż w EIN nie zachodzi proces spalania.
W EIN pod wpływem temperatury wytwarzana jest mgła z e-liquidu, którą waper inhaluje.
Wśród waperów przyjęły się nazwy: chmurzenie, wapowanie.
 
EScribe – program komputerowy do konfiguracji układów elektronicznych firmy Evolv.
 
Etanol – alkohol etylowy (spirytus spożywczy, ok. 95%).
W e-liquidach czasem dodawany w małym stężeniu jako substancja konserwująca i rozrzedzająca.
 
Etylomaltol – popularny dodatek do żywności (E 637), pochodna piranonu.
W e-liquidach stosowany do wzmocnienia aromatu, zwykle dodawany do absolutu tytoniowego.
 
Evolv LLC – amerykańska producent EIN znany z produkcji elektroniki do modów. W 2014 rok jako pierwsza firma wprowadziła układ z kontrolą temperatury TC w DNA40.
 
Na górę

 

F
Farmakopealna jakość – farmakopealna czystość, gwarantowana badaniami ocena jakości (czystości chemicznej i mikrobiologicznej) substancji chemicznych (leków), stosowana w farmacji zgodnie z normą Farmakopei Polskiej.
 
Formaldehyd – Aldehyd mrówkowy (nazwa syst.: metanal), HCHO – organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów. Został odkryty przez rosyjskiego chemika Aleksandra Butlerowa w 1859r.
Formaldehyd powstaje podczas niepełnego spalania substancji zawierających węgiel. Otrzymuje się go poprzez utlenianie i odwodornianie metanolu na katalizatorze tlenkowym (molibdeniany żelaza lub bizmutu) lub srebrowym.
Stosowany do wyrobu żywic syntetycznych, włókien chemicznych, barwników i jako środek odkażający.
Jest stosowany również jako konserwant. Jego numer jako dodatku do żywności to E240.
 
Na górę

 

G
Gliceryna roślinna – VG (ang. vegetable glycerin) /glicerol/ organiczny związek chemiczny z grupy cukroli; najprostszy trwały alkohol trójwodorotlenowy (triol).
Gliceryna jest stosowana przy produkcji kremów, pomadek i innych produktów kosmetycznych.
W e-liquidzie (gliceryna 99.5%) łagodzi „ostrość” smaku i jest czynnikiem zagęszczającym mgłę.
Temperatura topnienia wynosi 18,18°C
Temperatura wrzenia wynosi 290°C
Temperatury rozkładu termicznego 295°C
 
Gliceryna apteczna – wysokiej czystości chemicznej i mikrobiologicznej gliceryna (86%), zawierająca 14% wody, sprzedawana w aptekach.
 
Glikol etylenowy – EG (ang. ethylene glycol) toksyczny glikol, używany jako składnik cieczy chłodzącej np w samochodach, niemający zastosowania w EIN.
 
Glikol dietylenowy – DEG (ang. diethylene glycol) toksyczny glikol niemający zastosowania w EIN.
 
Glikol dipropylenowy – DPG (ang. dipropylene glycol) alternatywny wobec glikolu propylenowego (PG), składnik niektórych e-liquidów.
 
Glikol propylenowy – (PG) /E1520/ uznawany jest za związek nieszkodliwy dla zdrowia, lub o bardzo niskiej szkodliwości. Jest szeroko stosowany m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym (np. środki higieny i produkty kosmetyczne), w medycynie i farmacji.
Inhalacja (wdychanie, przyjmowanie drogą wziewną) oparów glikolu propylenowego, w zwykle spotykanych dawkach wydaje się, w świetle dotychczasowej wiedzy, w zasadzie bez ryzyka. Tak jak w przypadku kontaktu dotykowego, istnieje możliwość lekkiego i szybko ustępującego podrażnienia górnych dróg oddechowych, także oczu. Dla skóry opary są bezpieczne.
Temperatura wrzenia: 188,2°C
 
Glikol polietylenowy-400 – PEG-400 (ang. polyethylene glycol) alternatywny wobec glikolu propylenowego (PG) bazowy składnik niektórych e-liquidów, stosowany przez firmę Sedansa w „niskotemperaturowych” EIN marki Smuke.
 
Grzałka – element grzejny w parowniku/atomizerze wykonany z drutu oporowego nawiniętego na knocie odpowiedzialnym za transport e-liquidu do spirali grzałki. Spirala grzałki może mieć knot wewnątrz spirali lub może być owinięta otuliną dostarczającą e-liquid.
– grzałka MESH – grzałka atomizera EIN, której elementem grzewczym jest mesh.
– grzałka sub-omowa – grzałka atomizera EIN, której rezystancja jest mniejsza niż 1 Ω (om).
 
Góra – (w zanczeniu góra EIN) – błędne określenie  – patrz – „Atomizer” lub „Parownik”.
 
Na górę

 

H
Heat-not-burn – – Produkt tytoniowy, w którym nie następuje spalanie w wysokiej temperaturze.
(­ HnB ­ ) Ogrzewa tytoń do niższej temperatury niż w przypadku spalania tradycyjnego papierosa.
Produkt typu Heat-not-burn pojawił się na rynku w 1988 r. – Premier – ­RJ Reynolds Tobacco Company. Jednak nie były to sukces komercyjny.
 
HnB –­ Heat-not-burn­ – tobacco product (podgrzewanie bez spalania) – podgrzewany produkt tytoniowy. Nie należy mylić z EIN (elektronicznym papierosem).
 
Hot spot – błąd w ułożeniu grzałki czasem powoduje powstanie niepożądanego efektu, który powoduje nadmierne przegrzewanie się jednego (zazwyczaj krótkiego) odcinka materiału grzałki. Zamiast równomiernego rozgrzewania się grzałki jeden fragment świeci nadmiernie. Objaw bardzo szkodliwy w układach grzewczych wykorzystujących jako knot rulon ze stalowej siatki / sita (Mesh).
 
Hybrydowe palenie – waperzy określają tak palenie na przemian papierosów tytoniowych (analogów) i używanie EIN.
 
Na górę

 

I
Izopropanol – patrz – „IPA”.
 
IPA – alkohol izopropylowy (ang. isopropyl alcohol), średniotoksyczny alkohol stosowany głównie w elektronice do czyszczenia części elektronicznych, w medycynie do denzyfekowania (tylko) skóry.
 
ISO – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization), której celem jest opracowywanie i promowanie międzynarodowych standardów w różnych dziedzinach działalności naukowej, technicznej i ekonomicznej. Także zatwierdzona przez te organizację norma, której przestrzeganie ma gwarantować jakość i bezpieczeństwo towarów i usług.
 
Na górę

 

J
Juul – 1 czerwca 2015 roku firma PAX Labs, Inc. ogłosiła przełom technologiczny dotyczący alternatyw dla palenia prezentując urządzenie JUUL.
JUUL jest urządzeniem z zasilaniem działającym automatycznie. Włączanie zasilania następuje przez czujnik ciśnienia w momencie zaciągania przez użytkownika.
Atomizerem jest JUULpod.
 
JUULpod – to kompletny atomizer, pojemnik z płynem, grzałka z knotem i ustnik.
 
Juuling – pochodzi od nazwy urządzenia JUUL.
W przypadku chmurzenia z dotychczasowych EIN z e-liquidem na bazie czystej nikotyny, mówi się o wapowaniu – z ang. „vaping”.
Dla odróżnienia przy używaniu JUUL powstała nazwa czynności „juuling”.
W parownikach JUUL używa się e-liquidu z solami nikotyny o wysokiej zawartości nikotyny (do 5% ­ — ­ 50mg/ml).
Juuling to forma chmurzenia, gdy w małej objętości mgiełki zawarta jest duża dawka nikotyny.
E-liquid na bazie soli nikotyny o dużej zawartości nikotyny nie należy używać w EIN o dużej mocy i nie używać w parownikach z subomowymi grzałkami. Ilość wytwarzanych chmur w tego typu parownikach nie jest wskazana do wdychania wprost proporcjonalnych ogromnych ilości nikotyny.
E-liquid z solami nikotyny z dużą zawartością nikotyny nie jest dla „cloud chasers” (pogromców mgiełki).
 
JUULsalts™ – płynny e-liquid na bazie soli nikotyny - z nową chemią i opatentowaną technologią, aby stworzyć zupełnie inną, przekonującą alternatywę dla tradycyjnych papierosów tytoniowych.
Za informacjami firmy JUUL Labs płyn JUULsalts™ zawiera:­ ­ (glycerol, propylene glycol, natural oils, extracts and flavor, nicotine and benzoic acid) gliceryna, glikol propylenowy, naturalne oleje, ekstrakty i aromat, nikotyna i kwas benzoesowy.
 
Joyetech – Joyetech Electronic Cigarette – chiński producent EIN i e-liquidów do EIN.
 
Na górę

 

K
KIT – Kompletny zestaw do chmurzenia oferowany przez producent EIN, składający się z parownika i zasilania.
 
Kwas jabłkowy – Dodatek spożywczy E296, organiczny kwas dwukarboksylowy.
W e-liquidach czasem stosowany jako dodatek zakwaszający, co może powodować polepszenie smaku.
 
Kwas mlekowy – Dodatek spożywczy E270. organiczny hydroksykwas.
W e-liquidach czasem stosowany jako dodatek zakwaszający, co może powodować polepszenie smaku.
 
Na górę

 

L
Leśne dziadki – Niereformowalne waperskie skrzaty, pełne nieodpartego uroku, co rusz sprawdzające cierpliwość żab.
Pojawiające się dość często w forumowych tematach.
 
LH – (ang. Liquid Hole) – kanał dopływu liquidu w parowniku.
 
Liquid  – patrz – „E-liquid”.
 
Liquid Hole  – kanał dopływu liquidu w parowniku.
 
Na górę

 

M
Maltol – pochodna piranonu. Obecnie prawie całkowicie zastąpiony przez etylomaltol.
W e-liquidach stosowany jako wzmacniacz smaku.
 
Mesh – (termin używany w analizie sitowej…) wśród waperów nazwa na siatkę (sito) ze stali nierdzewnej używane do robienia knota w grzałkach atomizerów/parowników.
Mesh stosowany jest równiez jako element grzewczy w grzałkach atomizerów EIN.
 
Mgiełka – Mgiełka z EIN nie jest dymem pochodzącym ze spalania, lecz mgłą powstającą w wyniku podgrzewania e-liquidu. Mgiełka też bywa błędnie nazywana „parą wodną”.
 
Mgła – /nie jako zjawisko atmosferyczne/ gazozol (aerozol) ciekły w przeciwieństwie do dymu, który jest gazozolem (aerozolem) stałym.
 
Mod – aktualnie określenie to nabrało nowego znaczenia. Kiedyś dotyczyło EIN tworzonych przez hobbystów poszukujących nowych rozwiązań konstrukcyjnych zasilania i parowników/atomizerów.
Obecnie możemy spotkać się z tym określeniem nawet przy fabrycznych produkcjach masowych.
Przy parownikach/atomizerach będzie to oznaczało możliwość ingerencji wapera w działanie parownika np przez własne tworzenie grzałki, co ma wpływ na końcowe walory smkowo-mgiełkowe.
Przy zasilaczach EIN… trudno to dziś jednoznacznie określić. Może z czasem wyklaruje się to określenie.
Można przyjąć, że mod zasilania EIN ma przynajmniej jedną z regulacji:
– VV  – patrz – „VV”
– VW  – patrz – „VW”
– TC  – patrz – „TC”
 
MTL – (Mouth To Lung) – czyli najpierw wdychasz mgiełkę do ust, zbierasz ją, a następnie wdychasz ją całkowicie do płuc. Dobra metoda chmurzenia na początek, jeśli rzucasz palenie tytoniu. Jest to bardzo zbliżone do używania analogów.
 
Na górę

 

N
Niebiański Czajniczek – wyimaginowany obiekt wymyślony przez Bertranda Russella angielskiego filozofa, matematyka, eseistę, laureata Nagrody Nobla.
Jego koncepcja Niebiańskiego Czajniczka została przez waperów z przymrużeniem oka wykorzystana jako swoisty symbol wolności w związku z wapowaniem.
 
Nikotyna – organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów pirydynowych zawarty w liściach tytoniu (1-2% w suchej masie). Śladowe ilości nikotyny znajdują się też w pomidorach, bakłażanach i papryce.
 
Nikotyna czysta – pojęcie często błędnie używane przez użytkowników EIN. „Czysta nikotyna” to pojęcie używane przez chemików, określające nikotynę o stężeniu 99,9% (pure Nicotine). Jest to zabójcza, bardzo lotna substancja, bardzo silna i bardzo niebezpieczna trucizna wchłaniająca się nawet przez skórę. Nikotyna w czystej postaci nie ma bezpośredniego zastosowania i ze względów bezpieczeństwa nie jest sprzedawana bez specjalnego zezwolenia.
W e-liquidach używana w małym stężeniu od 0% do 3.6% tzn od 0mg/ml do 36mg/ml (***).
 
Na górę

 

O
Odcięcie – odłączenie źródła prądu do parownika/atomizera przez elektronikę EIN przy zbyt długim lub zbyt częstym zaciąganiu się. Zabezpieczenie w celu ochrony grzałki parownika/atomizera przed przepaleniem oraz jako zabezpieczenie elektroniki w zasilaniu EIN przed jej przegrzaniem.
 
Na górę

 

P
Palenie na sucho – błędne określenie „palenie” może jednak mieć tutaj zastosowanie  – patrz – „Bóbr”, „Dry puff”.
 
Para wodna – częste błędne określenie otrzymywanej z EIN mgły, który w rzeczywistości nie jest ani dymem, ani parą wodną, lecz mgłą z podgrzanego e-liquidu, zawierającą jego składniki. Z bardzo małą zawartością wydychanej nikotyny (jeśli e-liquid ją zawierał), która w ok. 97% jest wchłaniana przez organizm wapera podczas jej inhalowania.
 
Parownik – zwany też atomizerem. Część EIN, w którym następuje podgrzanie e-liquidu i zamianę płynu nikotynowego w mgłę, którą się inhaluje.  – patrz – „Atomizer”
 
PEG-400  – patrz – „Glikol polietylenowy-400”.
 
PG  – patrz – „Glikol propylenowy”.
 
Płyn do EIN  – patrz – „E-liquid”.
 
PNE – (ang. Pure Nicotine Equivalent) – ekwiwalent czystej nikotyny.
 
POD – Kompaktowy parownik wzorowany na JUULpod.
Wprowadzono w nim modyfikacje: wymienna grzałka, możliwość uzupełniania e-liquidu w kartridżu, wymienny ustnik.
POD charakteryzuje się wyeliminowaniem gwintowanego połączenia atomizera z zasilaniem. Najczęściej stosowany „gwint 510” łączył mechanicznie atomizer z zasilaniem tworząc równocześnie połączenie elektryczne z zasilaniem.
W POD mocowanie mechaniczne parownika (kartridża) realizowane jest przez tzw „zastrzał”, Jako połączenie elektryczne parownika z zasilaniem zastosowano podwójny styk.
 
Premix – jest gotowym e-liquidem, ale o wyższym stężeniu aromatu. Jako sam raczej trudny do wapowania.
Premix to w pewnym sensie koncentrat smakowy, musisz go rozcieńczyć, najlepiej w ilości jaką zaleca producent. Aby w pełni cieszyć się tym produktem należy go rozcieńczyć. Czym go rozcieńczymy to już wybór wapera. Premix można rozcieńczyć bazą nikotynową o określonym stężeniu nikotyny, uzyskując e-liquid o określonej zawartości nikotyny. Premix można również rozcieńczyć gliceryną z/lub glikolem. Czyli użyć tzw „zerówki”.
Producenci premixów idą jeszcze bardzie w kierunku spełnienia oczekiwań waperów. Sprzedają premix w większych buteleczkach, tak aby można było do nich dolać określoną ilość bazy nikotynowej.
Premix jest próbą ominięcia przez producentów przepisów TPD II. Płyny bez nikotyny nie podlegają przepisom i drastycznym przepisom jakie obowiązują e-płyny zawierające nikotynę. Producent oferując płyn bez nikotyny nie musi poddawać go badaniom laboratoryjnym, jak również nie musi informować o składzie.
 
PWM – (ang. pulse width modulation) modulacja szerokości impulsów, metoda regulacji napięcia wyjściowego z układu zasilania, pozwalająca stabilizować pracę odbiornika (w przypadku EIN parownika/atomizera) i zapewniać ekonomiczność w całym cyklu działania akumulatora – od stanu pełnego naładowania, do stanu rozładowania. Bateria EIN wyposażona w układ PWM jest na przemian, z dużą częstotliwością, załączana i wyłączana przez elektroniczne elementy kluczujące. Napięcie skuteczne Vrm takiego źródła zasilania jest obniżone w stosunku do najwyższego napięcia uzyskiwanego ze źródła prądy stałego (DC), ale stabilne, co oszczędza energię i przedłuża czas pracy akumulatora, jednocześnie zwiększając komfort wapowania.
 
Na górę

 

R
RBA – ReBuildable Atomizer – W tej grupie atomizerów/parowników są RTA i RDA. Możliwość zrobienia własnej grzałki.
 
RGA – rzadko używana nazwa. Najczęściej używana nazwa to Genesis (choć jest to już zniekształcona nazwa, bo początkowo nazwa brzmiała GeniSiS, Genial Simpler Siebdampfer).
Jest to szczególny, górnogrzałkowy typ RTA. W Polsce zwany też, nieco eufemistycznie, Gienek.
 
RDA – Rebuildable Dripping Atomizer – parownik bez zbiornika na e-liquid, ręczne zakraplanie bezpośrednio na grzałkę. Przykładowe atomizery/parowniki: Igo, Trident.
 
RDTA – Rebuildable Dripping Tank Atomizer. Przykładowe atomizery/parowniki: Revel, V1.
 
RTA – Rebuildable Tank Atomizer – Atomizer/parownik ze zbiornikiem na e-liquid. Przykładowe atomizery/parowniki: Kayfun, Russian, Aqua, Kraken, iSmoka Magoo.
 
RoHS – (ang. Restriction of use of certain Hazardous Substances) dyrektywa, której celem jest zakaz bądź ograniczenie stosowania szkodliwych substancji w produkcji sprzętu elektronicznego. Obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej od 1 lipca 2006.
 
Ruyan – RUYAN (R) Group (Holdings) Ltd., dawniej Golden Dragon (Złoty Smok), chińska firma która w 2004 roku jako pierwsza opracowała i uruchomiła seryjną produkcję EIN (papierosów elektronicznych).
 
Na górę

 

S
Setup – konfiguracja, montaż grzałki w parownikach przystosowanych do indywidualnego tworzenia systemu grzewczego w atomizerach.
 
SGS – Société Générale de Surveillance, firma założona w 1878 roku. Największa niezależna organizacja na świecie zajmująca się inspekcją, kontrolą oraz certyfikacją wyrobów i usług na użytek międzynarodowej wymiany handlowej.
 
Subomowa grzałka – grzałka z rezystancją poniżej 1 Ω (om).
 
Sole nikotyny – Soli nikotyny może być co najmniej kilkadziesiąt. Warto wiedzieć, że nie wszystkie sole mogą być stosowane w płynach do EIN. Znalazły zastosowanie jako alternatywna baza e-płynów w EIN. Mają również zastosowanie w ­HnB.
 
Strip – (strip coil) – taśma z blachy podziurawiona otworkami używana jako element grzewczy w grzałkach EIN. Podobnie jak grzałka z siatki mesh.
 
szot – (booster) – bezsmakowa baza nikotynowa o zawartości nikotyny maksymalnie 20mg/ml, w pojemniku o pojemności maksymalnie 10ml.
 
Na górę

 

T
T+ – oznaczenie substancji bardzo silnie toksycznych, do których należy czysta nikotyna.
 
TC – (ang. Temperature Control) kontrola temperatury grzałki w atomizerze w modach z opcją regulacji temperatury VT – (ang. Variable Temperature).
 
TCR – (ang. ­Temperature Coefficient of Resistance) Temperaturowy Współczynnik Rezystancji (symbol α).
 
TFR – (ang. Temperature Factors of Resistance) krzywa TFR określa znormalizowaną rezystancję drutu grzałki w stosunku do temperatury.
 
TPD – (ang. Tobacco Product Directiv) – Dyrektywa Tytoniowa z 2001 roku.
 
TPD II – (ang. ­Tobacco Product Directiv II) – Dyrektywa Tytoniowa II z 2014 roku – 2014/40/UE. . Dyrektywa TPD została pierwotnie utworzona w 2001 r., ale została zmieniona w 2014 r., aby uwzględnić papierosy elektroniczne zrównując je z wyrobami tytoniowymi.
 
TWR – Temperaturowy Współczynnik Rezystancji (symbol ­ ­α) – (ang. ­TCR – Temperature Coefficient of Resistance).
 
Na górę

 

U
USB – (ang. universal serial bus) uniwersalna magistrala szeregowa, port komunikacyjny komputerów, wykorzystywany oprócz transmisji danych, również do zasilania urządzeń o napięciu 5 V, wykorzystywany również do zasilania lub ładowania EIN przez dedykowane do tego celu ładowarki.
 
Ustnik  – patrz – „Drip Tip”
 
Na górę

 

V
VG – (ang. vegetable glycerin) gliceryna roślinna  – patrz – „Gliceryna”.
 
VT – (ang. Variable Temperature) regulacja temperatury w zasilaniu z funkcją TC ­(ang. Temperature Control). Sterowanie napięciem skutecznym zasilania w zależności od temperatury grzałki..
 
VV – (ang. Variable Voltage) regulacja napięcia w zasilaniu.
 
VW – (ang. Variable Wattage) regulacja mocy w zasilaniu.
 
Na górę

 

W
Waper – użytkownik EIN. Chmurzy, wapuje…
 
Wapowanie – (ang. „vape”) – inhalacja polegająca na wdychaniu mgły wytwarzanej przez parownik/atomizer w EIN. Parownik/atomizer nie spala e-liquidy tylko podgrzewa go w celu wytworzenia mgły.
 
Wata bawełniana – Nośnik liquidu, używamy waty ze 100%, czystej bawełny. Są rodzaje nośników przygotowane specjalnie pod kątem waperstwa jak Muhi, Fiber Freaks, Japanese organic cotton, Kendo Vape Cotton, Native Wicks i pewnie jeszcze kilka innych mniej popularnych.
 
Na górę

 

X
XYZ – …
 
Na górę

 

Y
Yihi – Yihiecigar, Dongguan Yihi Electronic Co., Limited. Chiński producent EIN znany z produkcji elektroniki do modów.
 
Y&C – Y&C Tech Ltd. UK – chiński producent EIN marki ECIS.
 
Na górę

 

Z
Zakraplanie – podawanie e-liquidu przez wapera bezpośrednio na elemnet grzewczy  – patrz – „Dripping / Dropping”.
 
Na górę  

 

(***) Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (prawo.sejm.gov.pl – pdf) wprowadziła ograniczenie:
– zawartość nikotyny w płynie nie może przekraczać 20 mg/ml (2,0%),
oraz
– płyn zawierający nikotynę powinien być umieszczony wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach zapasowych, których pojemność nie może przekraczać 10 ml.
 

 


 
* papieros elektroniczny
 
W ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zostały wprowadzone określenia wraz z objaśnieniem ich znaczenia:
 
palenie papierosów elektronicznych – spożycie pary zawierającej nikotynę, wydzielanej przez papieros elektroniczny
 
papieros elektroniczny – wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika; papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridżów jednorazowych;
 
pojemnik zapasowy – naczynie z płynem zawierającym nikotynę, który można wykorzystać do ponownego napełnienia papierosa elektronicznego;
 
Na górę  

 

Jednorazówki

Siemka, jakie jednorazówki teraz polecacie żeby ta[…]

Witam .posiadam AEGIS LEGEND 2 . Na ekranie wyświe[…]

Drag 3

Witam raz na jakiś czas mój drag 3 zawibruje tak j[…]

https://i.ibb.co/Jxt66G0/argus-g2-mi[…]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.