EPF
E-palenie kontra prawodawstwo. Trawnik Attack!
Awatar użytkownika
By pol
#1910585
Sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.222.2018.1.JS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że konfekcjonowanie lub sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej w czystej postaci na rzecz innych producentów, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie wnioskodawcy w sytuacji, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2019 r. (data wpływu 4 września 2019 r.), uzupełnionym pismem z 11 października 2019 r. (data wpływu 18 października 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie powstania obowiązku podatkowego związanego z komponowaniem i sprzedażą aromatów, które nie są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych – jest prawidłowe.


Cały tekst indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dostępny na stronie podatki.gov.pl

Źródło
Ostatnio zmieniony 29 lis 2019, 14:57 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By pol
#1910586
Cd.
Zapis przebiegu posiedzeń komisji sejmowej w dniu 20.11.2019r. - Komisja Finansów Publicznych

Poseł Piotr Polak (PiS):
Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, proponuję poprawkę, która polega na dodaniu po pkt 7, który przed chwilą przyjęliśmy, pkt 7a w brzmieniu: „w art. 99b ust. 4 otrzymuje brzmienie: »4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,55 zł za każdy mililitr.«”. Teraz uzasadniam poprawkę. Wysoka Komisjo, w katalogu wyrobów akcyzowych,które w poprzednich punktach tego artykułu były szczegółowo omawiane i wobec których był wyszczególniony stopień wzrostu akcyzy, został pominięty jeden wyrób akcyzowy w postaci płynu do papierosów elektronicznych. W ten sposób wprowadzając dodatkowy punkt, uzupełniamy katalog o płyn do papierosów elektronicznych. Została tutaj zachowana zasada dziesięcioprocentowego wzrostu akcyzy, która przekłada się na 55 gr za każdy mililitr. Dziękuję.

Głosowanie za przyjęciem poselskiej poprawki:
23 głosy za, 15 głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał.
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/5 ... 003109.pdf

Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
projekt dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie

22 listopada 2019
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
Niezakończone prace nad ustawą
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Tekst ustawy w formacie pdf
uchwalona na pos. nr 1 dnia 21-11-2019
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=15
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Cześć Obecnie używam smok spirals. Atomizer totaln[…]

Spalona grzałka

Mam problem bo kiedy nie kupię nowej grzałki to ma[…]

Od Administracji: Tu się witam i tylko tu :) […]

Premix do piwa

Witam Wszystkich, Jestem tu nowy, choć wapuję od […]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.