EPF
E-palenie kontra prawodawstwo. Trawnik Attack!
Awatar użytkownika
By pol
#1910585
Sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.222.2018.1.JS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że konfekcjonowanie lub sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej w czystej postaci na rzecz innych producentów, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie wnioskodawcy w sytuacji, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2019 r. (data wpływu 4 września 2019 r.), uzupełnionym pismem z 11 października 2019 r. (data wpływu 18 października 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie powstania obowiązku podatkowego związanego z komponowaniem i sprzedażą aromatów, które nie są przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych – jest prawidłowe.


Cały tekst indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dostępny na stronie podatki.gov.pl

Źródło
Ostatnio zmieniony 29 lis 2019, 14:57 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By pol
#1910586
Cd.
Zapis przebiegu posiedzeń komisji sejmowej w dniu 20.11.2019r. - Komisja Finansów Publicznych

Poseł Piotr Polak (PiS):
Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, proponuję poprawkę, która polega na dodaniu po pkt 7, który przed chwilą przyjęliśmy, pkt 7a w brzmieniu: „w art. 99b ust. 4 otrzymuje brzmienie: »4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,55 zł za każdy mililitr.«”. Teraz uzasadniam poprawkę. Wysoka Komisjo, w katalogu wyrobów akcyzowych,które w poprzednich punktach tego artykułu były szczegółowo omawiane i wobec których był wyszczególniony stopień wzrostu akcyzy, został pominięty jeden wyrób akcyzowy w postaci płynu do papierosów elektronicznych. W ten sposób wprowadzając dodatkowy punkt, uzupełniamy katalog o płyn do papierosów elektronicznych. Została tutaj zachowana zasada dziesięcioprocentowego wzrostu akcyzy, która przekłada się na 55 gr za każdy mililitr. Dziękuję.

Głosowanie za przyjęciem poselskiej poprawki:
23 głosy za, 15 głosów przeciwnych, nikt się nie wstrzymał.
http://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/5 ... 003109.pdf

Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
projekt dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie

22 listopada 2019
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
Niezakończone prace nad ustawą
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Tekst ustawy w formacie pdf
uchwalona na pos. nr 1 dnia 21-11-2019
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=15
Awatar użytkownika
By pol
#1911493
Posiedzenie: 2. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/po ... 533,1.html
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 14, a sprawozdanie komisji w druku nr 14 A.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W projekcie pierwotnym nie była zmieniana stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych. W druku definitywnym, w ustawie, jest taka zmiana, ale jednocześnie funkcjonuje art. 2 ustawy z grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który do 1 lipca roku przyszłego narzuca stawkę zerową na wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych. Czy wobec tego te nowe stawki, które my teraz rozpatrujemy, będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., czy od 1 lipca? Bo jeśli od 1 lipca, to trzeba by było usunąć art. 2 z tej ustawy. Jaki jest cel ministerstwa, jakie są zamierzenia?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba:

Cel jest taki, że opodatkowanie i produktów nowatorskich, i e-papierosów zgodnie z przedłużeniem tego okresu wdrażania się w system akcyzowy, a właściwie tych zabezpieczeń… znaczy kwestii związanych z regulacjami akcyzowymi minie dopiero 1 lipca. Tak naprawdę opodatkowanie tych towarów będzie miało miejsce 1 lipca, ale już teraz ta ustawa podnosi o 5% zarówno w przypadku produktów nowatorskich, jak i e-papierosów stawkę akcyzy, w analogiczny sposób jak w przypadku tradycyjnych papierosów. Zatem obowiązywanie od 1 lipca, stawka akcyzy – wzrost o 5% w odniesieniu do wszystkich produktów, czyli papierosów, e-papierosów i produktów nowatorskich.


... głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

****************
18.12.2019 (środa)
Posiedzenie: 2. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/po ... 533,2.html
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatorów o odrzucenie ustawy.
Stwierdzam, że głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 11)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa została odrzucona.


Senat przeciw ustawie podnoszącej akcyzę na alkohol i papierosy

Senat odrzucił w środę nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, podnoszącą o 10 procent stawki tego podatku na alkohole i wyroby tytoniowe. Wniosek o odrzucenie ustawy złożyli we wtorek senatorowie Koalicji Obywatelskiej.

Za odrzuceniem nowelizacji głosowało 51 senatorów, przeciw było 46, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tym samym nie został uwzględniony wniosek Grzegorza Biereckiego (PiS), by ustawę przyjąć bez poprawek, ani zarekomendowane wcześniej przez komisję budżetu i finansów publicznych poprawki, które mówiły o 3-procentowym wzroście akcyzy i przedłużeniu vacatio legis podwyżek.

Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (KO) tłumaczyła wniosek o odrzucenie ustawy obawami, że ani jedna złotówka pochodząca ze wzrostu akcyzy nie trafi na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, np. na walkę z chorobami nowotworowymi.

Uchwałą Senatu zajmie się teraz Sejm.


****************
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=15

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=15
Awatar użytkownika
By pol
#1911601
Sejm odrzucił uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX kadencja
Porządek dzienny 2. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 19 i 20 grudnia 2019 r. (po zmianach)
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Porzad ... C600373F99
w dniu 20 grudnia 2019 r.
14. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 95 i 105)
- sprawozdawca poseł Henryk Kowalczyk.


Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu - 20 grudnia 2019
Marszałek:
Dziękuję, panie pośle.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
(Głos z sali: Chwileczkę.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 446 posłów. 240 było za, 202 – przeciw, 4 się wstrzymało.

Sejm odrzucił uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.


***************
Teraz ustawa zostanie przekazana Prezydentowi.
Awatar użytkownika
By pol
#1911768
Piątek, 27 grudnia 2019

Dwie ustawy z podpisem Prezydenta

Dnia 27 grudnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:
Ustawę z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Prezydent Andrzej Duda popisał nowelizację ustawy podnoszącą akcyzę na alkohole i wyroby tytoniowe od 1 stycznia 2020 roku.

"Uchwalona ustawa ma na celu realizację działań w obszarze podatków, dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.


*******************
*******************
Podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr (art. 99b ust. 4 ustawy zmienianej) od 1 lipca 2020 roku.

Sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.
-> post1910585.html#p1910585


Ustawowe definicje:
płyn do papierosów elektronicznych – roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę.

wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr1 do ustawy.
Awatar użytkownika
By Nałóg Totalny
#1911774
pol pisze:W interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.222.2018.1.JS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że konfekcjonowanie lub sprzedaż glikolu propylenowego i gliceryny spożywczej w czystej postaci na rzecz innych producentów, nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie wnioskodawcy w sytuacji, gdy substancje te nie będą przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych.

Ciekawe czy tylko na rzecz innych producentów, czy także dla odbiorcy indywidualnego :roll:
Awatar użytkownika
By pol
#1911776
@Nałóg Totalny
Hmmmm...
Przypuszczam, że w niedługiej przyszłości poznamy na to odpowiedź.
Ograniczenie pojemności pojemnika producenci obeszli produkcją premixów. Nie bez znaczenia był fakt, że premixy nie podchodzą pod badania i zgłoszenie.
Teraz premixy, o ile przeznaczone do EIN będą obłożone akcyzą.
Może wpadną teraz na pomysł.... gliceryna kosmetyczna, glikol konserwowy, aromat spożywczy w trójpaku.... do użytku domowego.
Przetarcie gliceryną lustra w łazience zmniejsza efekt zaparowania, glikol przedłuża żywotność np pasty do zębów, a aromat do kąpieli aromatoterapeutycznej ....

***************
Przydomowa hodowla krów mlecznych....
By tomeh
#1911819
Motto rządu lewicującego - opodatkować wszystkiego się nie da ale trzeba próbować. I nowe - lubicie małe podatki? To mam kilka nowych małych podatków dla Was. Ale spokojnie znając życie będzie to obchodzone bardzo długo na różne sposoby. Zawsze ktoś wymyśli jakieś boczne zastosowanie.
Awatar użytkownika
By pol
#1913265
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=15
27 grudnia 2019 Prezydent podpisał ustawę
Data ogłoszenia: 2019-12-27
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 192523.pdf

Jednolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 0011Lj.pdf

Ciekawa sprawa....
Art.37a.1. Zwalnia się od akcyzy import płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, umieszczonych w przesyłce wysyłanej z terytorium państwa trzeciego przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przesyłka ma charakter okazjonalny;
2) przesyłka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego odbiorcy lub jego rodziny;
3) ilość i rodzaj wyrobów akcyzowych nie wskazują na ich przeznaczenie handlowe;
4) odbiorca nie jest obowiązany do uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki.
2. Wyroby akcyzowe, o których mowa w ust.1, są zwolnione od akcyzy w ramach następujących norm:
1) płyn do papierosów elektronicznych –10 mililitrów albo
2) wyroby nowatorskie – 0,008 kilograma.
3. W przypadku gdy ilość wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust.1, przekracza normy, o których mowa w ust.2, opodatkowaniu podlegają wszystkie te wyroby akcyzowe importowane w przesyłce, o której mowa w ust.1.
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Witam,od pewnego czasu mam problem z zespołem grze[…]

Smart One 22mm

Witam wszystkich, Miałem troszkę przerwę od forum […]

Taifun GTR RTA clone

Hej, właśnie trzymam w ręku i podziwiam klona Tai[…]

Witam, mam dość specyficzny problem z ELEAF iStic[…]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.