EPF
E-palenie kontra prawodawstwo. Trawnik Attack!
Awatar użytkownika
By LogerM
#1790689
W związku ze złożeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym działając w imieniu ponad 50000 użytkowników zarejestrowanych w ramach naszego forum (e-papierosy-forum.pl) prosimy wziąć pod uwagę nasze uwagi do przedstawionego projektu.

1. Na początku należy podkreślić, że Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu (FCTC) która została ratyfikowana i potwierdzona w 2006 roku przez ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nakazuje ograniczenie zużycia tytoniu poprzez zbiór strategii ograniczenia popytu, podaży i szkodliwego działania, których celem jest poprawa stanu zdrowia ludności poprzez eliminowanie lub zmniejszanie konsumpcji wyrobów tytoniowych i narażenia na dym tytoniowy (art. 1. d). Żaden zatem akt nie powinien dążyć do wyrównywania różnic cenowych pomiędzy tytoniem, a wyrobami które powodują ograniczanie jego zużycia. Ratyfikując konwencję Polska zobowiązała się do zdecydowanego promowania środków ograniczenia użycia tytoniu w oparciu o aktualne i stosowne względy natury naukowej, technicznej i ekonomicznej (preambuła). Tym samym wszystkie zabiegi mające na celu utrudnienie dostępu do substytutowych, lecz znacznie mniej szkodliwych środków stoją w sprzeczności z wyżej wymienionym aktem.

2. Podawane przez Ministerstwo Finansów wartości wpływów są niespójne i nielogicznie; trafnie wskazano przykład Włoch gdzie już wielokrotnie i nieskutecznie próbowano wdrożyć akcyzę i za każdym razem okazywało się, że przychody z akcyzy nie zbliżają się nawet do 10% założeń. Każdorazowo próba ta kończyła się także upadkiem wielu firm. Należy spodziewać się tego samego w Polsce, tak wysoka akcyza zniechęci bowiem palaczy do korzystania z mniej szkodliwych alternatyw. Już dziś porównując ocenę skutków regulacji przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia w 2015 podczas implementacji na grunt krajowy tzw. dyrektywy tytoniowej (2014/40/UE) z tą przedstawioną przez Ministerstwo Finansów widzimy ogromny spadek ilości firm w branży (z kilkuset do zaledwie 22). Dalsze wprowadzanie utrudnień w branży, która jeszcze nie otrząsnęła się po ciosie jaką była implementacja TPD spowoduje, że kolejne firmy z tej drastycznie kurczącej się listy również znikną. Na liście Inspektora ds. Substancji Chemicznych znajdują się bowiem obecnie tylko dwa podmioty należące do koncernu tytoniowego, zaznajomionego z zasadami działania oraz prowadzenia składów podatkowych i wymaganiami związanymi z obrotem substancjami objętymi akcyzą. Tak krótki czas jaki zaplanowało ministerstwo (zaledwie 6 miesięcy od projektu, czyli zapewne mniej niż 3 od wejścia ustawy w życie - zakładając przerwę w pracach sejmu w terminie 20 lipca do 12 września) nie pozwoli pozostałym firmom solidnie się przygotować do zmian. Na rynku pozostanie zatem jedynie British American Tobacco ze swoimi spółkami: CHIC i Nicoventures, a polskie firmy zostaną z niego usunięte. Sprzeciwiamy się tutaj kolejnym aktom prawnym wymierzonym w niewielkie rodzime przedsiębiorstwa.

3. Należy również zaznaczyć, że wprowadzenie akcyzy spowoduje powstanie silnej i odpornej na kontrole celne szarej strefy z ogromnymi wpływami, przemycenie bowiem zaledwie 100g czystej nikotyny pozwoli na wyprodukowanie ponad 5500ml płynu o mocy 18mg/ml (najmocniejsze płyny na rynku) lub ponad 33000ml płynu o mocy 3mg/ml. Dając zysk w wysokości blisko 25000 złotych na jednym niepozornym pojemniczku. Żaden inny produkt akcyzowy nie jest bowiem objęty tak astronomiczną kwotą w przeliczeniu na kilogram. Nikotynę w ilości 100g można swobodnie ukryć choćby w butelce wnoszonej na pokład samolotu, czy w opakowaniu po antyperspirancie. Koniecznym wydaje się podkreślenie, że nikotyna o wysokim stężeniu jest silnie toksyczną substancją, której nawet opary mogą zabić. Nikotyna jest bezbarwna i praktycznie bezwonna, najdrobniejszy wypadek podczas przemytu z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej może doprowadzić do ogromnej tragedii. Możliwość ukrycia towaru o znacznej wartości np. w butelce po perfumach, którego w żaden sposób urzędnik celny nie może zbadać organoleptycznie (wdech mógłby spowodować poważne problemy zdrowotne), z pewnością spowoduje, że bardzo szybko nielegalna nikotyna zacznie napływać do Polski ze wszystkich stron, katastrofa jest tylko kwestią czasu. Należy zaznaczyć również, że obecne przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych jasno określają kwestię jakości stosowanych składników. Nie można jednak tej samej staranności oczekiwać od przemytników co od praworządnych przedsiębiorców. Zakładać więc należy, że wcześniej czy później na czarnym rynku pojawią się płyny zawierające nikotynę o dużym stężeniu, ale o nieznanej czystości. Wręcz może to być nikotyna do przeznaczenia technicznego, która nie może w normalnych warunkach być używana do produkcji płynów nikotynowych, grozi to bowiem znacznym uszczerbkiem na zdrowiu.

4. Całkowicie nietrafionym w naszej opinii pomysłem jest zarówno nakładanie akcyzy na mililitr płynu bez względu na jego moc, jak również nakładanie akcyzy na płyny pozbawione nikotyny. Płyn bez nikotyny (tzw. zerowy) można niskim kosztem sporządzić samodzielnie z łatwo dostępnych składników: aromatu spożywczego, gliceryny (np. aptecznej) i glikolu propylenowego. Wszystkie trzy składniki można swobodnie zakupić zarówno poprzez sieci sprzedaży na wysyłkowej jak i w punktach stacjonarnych w całym kraju przy cenie za mililitr na poziomie kilkunastu groszy. Jeżeli ten sam produkt dostępny będzie w sprzedaży za kilkanaście złotych (z czego 7 zł to akcyza) sprzedaż tych płynów praktycznie spadnie do zera. Spodziewane więc zyski skarbu państwa nie tylko się nie zwiększą ale również zostaną ograniczone poprzez zmniejszenie wpływów z podatków VAT, CIT i PIT. W tym miejscu należy wskazać, że Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do art. 2 ust. 1 pkt. 35 wskazało również "bazę do tego płynu zawierająca glikol lub glicerynę" co można odczytywać jako chęć objęcia podatkiem akcyzowym te dwa płyny. Zerowa baza zawierająca glikol i glicerynę bowiem to po prostu glikol propylenowy i gliceryna. Kuriozalnym wydaje się w opinii użytkowników również pomysł stałej stawki na mililitr płynu bez względu na zawartość nikotyny. Spowoduje to praktycznie całkowite wykluczenie z rynku niższych mocy pozostawiając niemal wyłącznie najwyższą dopuszczalną zapisami ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych moc (20mg/ml). Przy wzroście cen o 100% (ze względu na akcyzę) każdy będzie wolał zakupić najwyższą moc, aby rozcieńczyć go przygotowanym przez siebie roztworem bazowym do pożądanej mocy, co również ograniczy wpływy do budżetu.

5. Przypomnieć chyba tutaj Ministerstwu Finansów należy, że dla setek tysięcy użytkowników elektroniczne inhalatory nikotyny (elektroniczne papierosy) są sposobem na wyjście z nałogu palenia tytoniu. Stopniowo zmniejszają oni dawki nikotyny, zachęcani dodatkowo faktem, że cena roztworów bazowych jest zależna od stężenia nikotyny. Zabieg mający na celu obłożenie jednakowym, drakońskim podatkiem wszystkich płynów niezależenie od mocy spowoduje, że motywacja do wyzbycia się nałogu zostanie zmniejszona. Bezspornym chyba jest, że zdrowie Polaków jest ważniejsze niż wpływy do budżetu, a ministerstwa powinny przykładać do niego taką samą wagę bez względu na swoją nazwę, kapitał ludzki bowiem jest najcenniejszym naszym dobrem.
Mając na uwadze powyższe postulujemy o całkowite wykreślenie płynów do uzupełniania elektronicznych papierosów z projektu ustawy. A także aby ewentualne wprowadzenie tych produktów do ustawy o podatku akcyzowym nastąpiło wyłącznie po dogłębnym zbadaniu rynku, nie wcześniej niż w 2019 roku; a samo obłożenie ich akcyzą nałożoną jednak na ilość nikotyny nastąpiło nie wcześniej niż w roku 2020. Wcześniejsze przygotowanie się do wprowadzenia akcyzy przez wszystkie operujące na rynku podmioty uważamy bowiem za nierealne.

Tym samym wnosimy o wykreślenie:

W art. 1
p. 1. a): z pierwszego punktu słowniczka ustawowego słów: "płyn do papierosów elektronicznych"
p. 1. b): punktów 33 i 34
p. 2.: punktów 1a. 2) i 1b. 2)
p. 3.: w punkcie 3a i 3b.. słów: "płynu do papierosów elektronicznych" wraz z punktem pierwszym wyliczenia
p. 3. (punkt powtórzony domyślamy się że ustawodawca miał na myśli pkt. 4): art. 36 ust. 1. a: słów: "płynu do papierosów elektronicznych" i punktu b) 5. w całości
p. 5. z art. 37a 1. słów: "płynu do papierosów elektronicznych"
p. 5. z art. 37a 2. podpunktu 1) w całości
p. 6. z art. 48 ust. 3. pp 1a. słów: "płynu do papierosów elektronicznych"
p. 7 słów: "płyn do papierosów elektronicznych"
p. 8. art. 99b w całości
p. 9 z art. 136 ust. 1 słów: "płynu do papierosów elektronicznych" dwukrotnie
p. 9 z art. 136 ust. 2 słów: "płynu do papierosów elektronicznych"
p . 10 z załącznika 1 usunąć pkt. 46
p . 10 z załącznika 3 usunąć pkt. 12

Jednocześnie upraszamy o wzięcie pod uwagę obecności przedstawicielstwa naszej społeczności podczas ewentualnej komisji uzgodnieniowej oraz wysłuchania publicznego.

W załączeniu przesyłamy również wyniki badań naukowych potwierdzających względy natury naukowej o których mówi preambuła FCTC.


____________________________________
Uwagi proszę kierować do tematu: akcyza-uwagi-i-komentarz-strony-spo-ecznej-t121376.html
Kupno boxa pod atomizer melo 2

Witam serdecznie. Vapuję od 5 lat około 4-5 ml 12[…]

Problem z vape penem 22 pomocy!!

Mam problem taki iż zakupiłem dziś smoka vape pena[…]

Oliwka+tytan

Takie coś się wystrugało https://static.[…]

Grzałka do Cerberusa

Cześć. Czy do cerberusa można zastosować grzałki […]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.