EPF
E-palenie kontra prawodawstwo. Trawnik Attack!
Awatar użytkownika
By McGrinn
#1781662
bofh pisze:@McGrinn Towar zgłoszony do obrotu przez jeden podmiot może być sprzedawany przez inny podmiot jak mi się wydaje, wysepki są franszyzowe, a chyba w weekend nie znikną ;)


Chyba że tak to będzie działać. Ale niektóre produkty się powtarzają. Spójrz na DJDP i E-dym.
W jeden weekend wiadomo że nie... ale z czasem :wink: .
Awatar użytkownika
By bofh
#1781665
@McGrinn :lol: *GOOD* Towar można będzie sprzedawać, jeśli się przedstawi potwierdzenie zgłoszenia do obrotu, a to można z kolei uzyskać u importera, gdyż to on "wprowadza". Firma sprzedająca może być importerem i dystrybutorem, bądź dystrybutorem współpracującym z importerem, innej opcji nie ma...
Awatar użytkownika
By LogerM
#1781768
Podczas komisji uzgodnieniowej usłyszeliśmy, że opłaty pójdą na system informatyczny. Jak widać system informatyczny składa się z arkusza w Excelu. Wszystko pojawia się z gigantycznym opóźnieniem. Ogromnej części produktów nie ma nadal na liście. Zgłoszenia dokonuje się poprzez program udostępniony przez UE - o jego działaniu wypowiadać się nie mam zamiaru, w naszym języku brakuje bowiem słów dostatecznie obelżywych aby określić pracę wykonaną przez unijnych programistów. "System" był wstępnie wyceniony na 800tyś PLN, zakładając, że każdy podmiot wpłacał najniższą możliwą kwotę wychodzi mi tego już około 3mln PLN, a "system" to nadal pani przeklejająca komórki do Excela. Zgadnijcie kochani kto za to finalnie zapłaci?
Awatar użytkownika
By bofh
#1781775
Pewnie nagrody za wdrożenie będą odpowiednie :roll: Cały ten arkusz doskonale odzwierciedla stopień perfekcyjności całego przedsięwzięcia, bajzel w nim jak cholera, zero systematyki, tu kapitaliki, tu wersaliki, bezmyślne kopiuj wklej... :palm2
Awatar użytkownika
By LogerM
#1781817
@pol nie zrozumieliśmy się. Nie chodzi mi o formę prezentacji, bo xls i pochodne są wygodne dla użytkowników. Chodzi mi o to że np. właśnie w UK system został opracowany, nie jest bez wad ale jego działanie nie podlega na bezmyślnym kopiowaniu danych z EU-CEG jak ma to miejsce u nas. I nie są to moje domysły, a informacje pozyskane bezpośrednio u źródła. Jestem z biurem inspektora w stałym kontakcie. Unia udostępniła portal + idiotyczny programik w Javie więc poszczególne kraje korzystają z dobrodziejstwa KE. To że program jest dziurawy jak bielizna francuskiej kurtyzany w ósmym roku wojny to już wszyscy pomijają. Czas reakcji unijnych programistów wynosi jakieś 3-4 tygodnie... Siedzą więc nasze panie inspektorki i bawią się w Ctrl+C, Ctrl+V, a pomiędzy zgłoszeniem, a publikacją mija radośnie kwartał.
Awatar użytkownika
By Tikos
#1782980
A zwróciliście uwagę na wpis na stronie z wykazem?
Przedstawiona poniżej tabela, zawiera informacje dotyczące zgłoszeń papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych dokonanych na postawie art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 298,1916 z 2016 r. poz. 960 i 1331). W tabeli znajdują się informacje na temat zgłoszeń kompletnych pod względem formalnym zgłoszonych do dnia upływu terminów okresów przejściowych czyli do dnia 8 marca 2017 r. Wykaz ten zawiera informacje z uwzględnieniem ochrony tajemnicy handlowej. W wykazie znajdują się również zgłoszenia wyrobów nie spełniających wymogów ustawy, które zostały zgłoszone w okresie przejściowym a które nie powinny być w obrocie po 20 maja 2017 r.

Biuro do spraw Substancji Chemicznych nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia i za zgodność zgłoszonych wyrobów z przepisami ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Biuro do spraw Substancji Chemicznych pragnie podkreślić, że wpis do wykazu nie świadczy o zgodności produktu z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 298,1916 z 2016 r. poz. 960 i 1331).

Biuro do spraw Substancji Chemicznych nie może być stroną sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą ani nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu niewypełnienia obowiązku przez jedną ze stron.


Ciekawe, kto w takim razie ma to zweryfikować? Pewnie smutny Pan w trakcie kontroli i według swojego "widzimisię" :(
Awatar użytkownika
By pol
#1782988
Tikos pisze:.....
Ciekawe, kto w takim razie ma to zweryfikować? Pewnie smutny Pan w trakcie kontroli i według swojego "widzimisię" :(

Odpowiedzialność za zgłoszenie wyrobów nie spełniających wymogów ustawy (Art. 11c.) ponosi zgłaszający.
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
D19960055Lj.pdf
Art. 11b.
3. Zgłoszenie zawiera:
6) opis procesu produkcji, w tym wskazanie, czy jest to produkcja seryjna, i oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że proces produkcji papierosa elektronicznego lub pojemnika zapasowego zapewnia zgodność z wymaganiami ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.”;
7) oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo papierosa elektronicznego lub pojemnika zapasowego wprowadzonego do obrotu i wykorzystywanego w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach.”;

7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 6–8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


==============
W wykazie znajdują się również zgłoszenia wyrobów nie spełniających wymogów ustawy, które zostały zgłoszone w okresie przejściowym a które nie powinny być w obrocie po 20 maja 2017 r.

Ciekawe, które to produkty z listy zgłoszeniowej.

Otóż posiadam rx200i dzisaj rano zaktualizowałem o[…]

wyciekanie liquidu z Ijust S

Cześć jakiś czas temu kupiłem uzywanego iJusta s t[…]

ECIG Hellas - zbiorowe zamówienie

Moi Drodzy, ze względu na sporą liczbę zapytań o t[…]

Po pierwsze witam wszystkich użytkowników :) (Nie […]