EPF


E-palenie kontra prawodawstwo. Trawnik Attack!
Awatar użytkownika
By LogerM
#1652875
Jest to pierwszy z listów wysyłanych przez nas do członków podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. List ten kierujemy bezpośrednio do byłego Ministra Zdrowia prof. dr hab. Mariana Zembali jako wyraz naszego sprzeciwu przeciwko jego wypowiedziom w kontekście elektronicznych inhalatorów nikotyny.

--------------------------------------------------------------------

List otwarty do Posła na Sejm Rzeczpospolitej VIII kadencji prof. dr hab. Mariana Zembali

Szanowny Panie Pośle list ten został opublikowany na forach i blogach o tematyce elektronicznych inhalatorów nikotyny, został również przesłany do wszystkich członków podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Do kroku tego zmusił nas fakt pańskiego nastawienia do urządzeń które pozwoliły nam rzucić palenie tytoniu. Swoje postulaty próbowaliśmy przekazać Panu gdy był Pan jeszcze Ministrem Zdrowia, niestety bezskutecznie. List ten zostaje przekazany członkom komisji również dlatego że zawiera istotne w naszej opinii fakty niezbędne do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zaznaczamy również że ilekroć mowa w niniejszym liście o elektronicznych inhalatorach nikotyny, mamy na myśli urządzenia określane w projekcie ustawy jako elektroniczne papierosy. Naszym zdaniem bowiem taka właśnie nazwa powinna znaleźć się w ustawie, aby skończyć raz na zawsze z semantyczną stygmatyzacją tych urządzeń.

Gdyby nie opuścił pan komisji uzgodnieniowej tuż po swoim przemówieniu do zebranych, dowiedziałby się Pan jakie były postulaty strony społecznej i jak długo musieliśmy czekać aby je przedstawić. Narzeka Pan usilnie na biznes, a byliśmy świadkami kto miał pierwszeństwo podczas komisji uzgodnieniowej gdy tenże biznes już dawno opuścił salę, a strona społeczna nadal czekała na wysłuchanie. Budynek Ministerstwa Zdrowia opuściliśmy grubo po godzinie 22, nikogo nie interesowało z jak daleka przyjechaliśmy i czy rano nie musimy przypadkiem być w pracy. Mieliśmy wrażenie że jest to walka na wycieńczenie przeciwnika. To czego Pan tak broni to jest bezkrytyczne przyjęcie zdania lobby tytoniowego oraz farmaceutycznego i potraktowanie go wyżej niż głosu obywateli. Pańskie wypowiedzi przeczą założeniom ustawy, gdyż są sprzeczne dbaniem o zdrowie publiczne. Walczy Pan usilnie o status quo w którym przemysł tytoniowy zabija ludzi, a przemysł farmaceutyczny symuluje ich leczenie środkami farmakologicznymi w tym środkami nikotynowej terapii zastępczej.

My jako strona społeczna od dawana zabiegaliśmy o wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży elektronicznych inhalatorów nikotyny osobom niepełnoletnim. Wymusiliśmy to na dostawcach gdyż nie mogliśmy liczyć na wsparcie resortu zdrowia w tej sprawie. Resort pod pańskim jak i pana poprzedników tj.: Pani Kopacz i Pana Arłukowicza zarządem, całkowicie przespał możliwość wdrożenia bardzo prostej poprawki i dopiero zmuszony do tego dyrektywą tytoniową rozpoczął tę bezsensowną batalię. Zapytamy niezbyt przewrotnie: gdzie byliście przez ostatnie osiem lat?

Zaznaczamy że elektroniczne inhalatory nikotyny to nie jest żaden 'elektroniczny tytoń' jak pan to nazywa. Domyślamy się że został pan wprowadzony w błąd i mylnie utożsamia pan te urządzenia z wszelkiej maści 'nowatorskimi wyrobami tytoniowymi'. W elektronicznym inhalatorze nikotyny nie zachodzi proces spalania, nie wypełnia się go tytoniem - jest to fizycznie nie możliwe. Atomizery elektronicznych inhalatorów nikotyny napełnia się mieszaniną gliceryny roślinnej, glikolu propylenowego, nikotyna i aromaty są niewielkim, kilkuprocentowym dodatkiem. Nowoczesne urządzenia zapobiegają ponadto możliwości przegrzania gliceryny dzięki stałemu pomiarowi temperatury (realizowanemu za z pomocą stałego pomiaru rezystancji elementu grzejnego). To my - strona społeczna zabiegaliśmy aby elektroniczne inhalatory były urządzeniami coraz bardziej bezpiecznymi, dzięki nam z prostego połączenia akumulatora z elementem grzewczym powstały skomplikowane urządzenia elektroniczne z licznymi systemami zabezpieczającymi. Walczyliśmy z barwnikami w płynach, walczyliśmy z dostawcami o publikację badań produktów. Zrobiliśmy to wszystko bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony polityków bo nie mogliśmy się o nie doprosić.

Proponowaliśmy, że wesprzemy Ministerstwo Zdrowia w tworzeniu zdroworozsądkowego prawa które będzie stawiać na realną ochronę zdrowia publicznego poprzez walkę z tytoniem. Pan jednak swoimi wypowiedziami sugeruje, że lobbujemy na rzecz wielkiego przemysłu. Nie Panie profesorze! To Pan wydaje się być tutaj największym lobbystą. Pańskie działania spowodują że polski rynek elektronicznych inhalatorów nikotyny zostanie oddany w ręce British American Tobacco, gdyż na rynku pozostanie niemal wyłącznie ta jedna firma. Wszystko o co walczyliśmy zostanie przekreślone, gdyż o ile możemy wpływać na dziesiątki małych firm zależnych od naszych działań i opinii, to nie jesteśmy w stanie zrobić tego samego ze światowym potentatem tytoniowym.

Jeżeli ustawa w tej formie zostanie podpisana przez Prezydenta gwarantujemy Panu, że najdalej za 2 lata urządzenia z kontrolą temperatury znikną z rynku, że działania firm tytoniowych w których ręce próbuje się przekazać rynek doprowadzą do powolnego znikania z rynku urządzeń o wydajności odpowiedniej dla nałogowych palaczy tytoniu, przez co rzucanie palenia stanie się na powrót trudne, a na dłuższą metę mało skuteczne. Z całego serca życzymy Panu, aby za te dwa lata był Pan nadal w stanie patrzeć w lustro bez uczucia obrzydzenia, bo to co robi pan jako polityk przeczy Pańskiemu bogatemu dorobkowi naukowemu.

Powołuje się Pan wielokrotnie na prof. dr hab. Witolda Zatońskiego jednakże nawet on, choć wiemy jak wielkim jest on przeciwnikiem elektronicznych inhalatorów nikotyny, w wywiadzie dla portalu Publiczne Centra Onkologii powiedział wyraźnie:

Oczywiście e-papieros zawierający czystą nikotynę i różnorodne dodatki jest nieporównywalnie mniej szkodliwy niż dym papierosowy z tradycyjnego papierosa.

Wielokrotnie jako strona społeczna sugerowaliśmy naszą pomoc, w tym kraju jak i każdym innym nie ma chyba lepszych konsultantów niż użytkownicy elektronicznych inhalatorów nikotyny, osoby które przez wiele lat były palaczami tytoniu, które przeszły przez całą serię prób rzucania palenia i którym wreszcie się to udało dzięki temu co nazywa Pan "śmiercią w ładnym opakowaniu". Zależało nam, i nadal zależy, na zdroworozsądkowych przepisach, które z jednej strony nie utrudnią dostępu do tych produktów palaczom tradycyjnych papierosów, a z drugiej strony zminimalizują ryzyko sięgania po elektroniczne inhalatory nikotyny osobom nieletnim. Przepisy które zaproponowało Ministerstwo Zdrowia działają dokładnie odwrotnie. Młodzi ludzie przyzwyczajeni do zakupów online zrobią zakupy w Chinach, a dobrze pan wie że służba celna nie będzie w stanie skontrolować nawet 1% przesyłek. Podczas gdy osoby starsze, mniej obyte w nowoczesnych technologiach, a uzależnione od tytoniu od dekad, pozostaną przez te przepisy pozbawione dostępu do bądź co bądź mniej szkodliwej alternatywy.

W kontekście elektronicznych inhalatorów nikotyny mówił Pan również o badaniach. My chcąc pomóc dostarczyliśmy do Ministerstwa Zdrowia liczne wyniki badań i raporty, w tym raport Public Health England (agencji brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia) który twierdzi że są to produkty których szkodliwość jest niższa o 95% w porównaniu do tradycyjnych papierosów. Dlaczego Pan nie zrobi tego samego? Jeżeli istnieją badania potwierdzające większą lub choćby porównywalną do tradycyjnych papierosów szkodliwość elektronicznych inhalatorów nikotyny podczas ich normalnego użytkowania to jako lekarz, były Minister Zdrowia i członek sejmowej Komisji Zdrowia powinien Pan być zainteresowany aby takie wyniki trafiły do wiedzy społeczeństwa. Mówił pan o badaniach, które w sposób pseudonaukowy udowadniają mniejszą szkodliwość elektronicznych inhalatorów nikotyny. Czy za takie można uznać niedawno opublikowany raport Królewskiego Kolegium Lekarzy? Na wypadek gdyby nie miał Pan wcześniej możliwości zapoznania się z tymi raportami dołączamy je do niniejszego listu.

Pozostając w temacie badań i raportów czy podczas prac nad ustawą Ministerstwo Zdrowia zleciło przygotowanie raportu choćby zbliżonego do tego który przygotowali Brytyjczycy? A jeżeli nie, to skąd pochodziły dane na których bazowało Ministerstwo podczas tworzenia projektu ustawy?

Na zakończenie jeszcze Panie Profesorze proszę pamiętać że my użytkownicy nigdy nie pisaliśmy o "zdrowotnych e-papierosach", co próbował pan insynuować. Zawsze zaznaczamy że są to produkty jedynie mniej szkodliwe. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma zdrowych używek, ale jeżeli możemy mieć wybór pomiędzy większym, a mniejszym złem wybieramy to mniejsze. My nie prosimy o możliwość reklamy, nie prosimy o możliwość korzystania z naszych urządzeń bez ograniczeń, nie prosimy o przyzwolenie na używanie elektronicznych inhalatorów nikotyny przez osoby nieletnie. Nasze wnioski i sugestie biorą się wyłącznie z dogłębnej znajomości tematu oraz z troski również o własne zdrowie. Prosimy zatem aby jeszcze raz przemyślał pan postulaty strony społecznej:

1. Przyzwolenie na sprzedaż online przy zachowaniu odpowiednich środków kontroli oraz bardzo restrykcyjnych kar za łamanie zakazu sprzedaży osobom nieletnim.

2. Zezwolenie zarządzającemu obiektem nie wymienionym w art. 5 ust. 1 pkt. 1, 2, 9 i 10 na podjęcie decyzji czy zezwoli na użytkowanie elektronicznych inhalatorów nikotyny, czy też wyznaczy dla nich osobną, wolną od dymu tytoniowego "palarnię".

3. Wprowadzenie możliwości przedstawienia informacji handlowej dotyczącej elektronicznych inhalatorów nikotyny w punktach sprzedaży, a tym samym o wprowadzenie jej do definicji ustawowych. Wiemy że definicja taka dałaby producentom i dystrybutorom możliwość wszelakich "kombinacji" dlatego dodatkowo sugerujemy aby ramy dozwolonej informacji zostały w ustawie określone do: zdjęć na białym tle prezentującym wyłącznie sam produkt, oraz opisu wykonanego wyłącznie czarną czcionką o określonym kroju i rozmiarze. Dzięki temu producenci nie będą mogli korzystać z informacji do tworzenia kolejnych krzykliwych, kolorowych reklam. Ponadto informację można ograniczyć do sklepów specjalistycznych, tak aby nie mogła być ona wykorzystywana w marketach czy na stacjach benzynowych. My chcemy wiedzieć co kupujemy, chcemy rzetelnej informacji od sprzedawcy bez dopraszania się o nią.

4. Używanie w ustawie realnych definicji czyli:
- nie elektroniczny papieros, a elektroniczny inhalator nikotyny,
- nie palenie elektronicznych papierosów, a używanie elektronicznych inhalatorów nikotyny,
- i na Boga jest pan naukowcem, nie para, a aerozol!

5. Ostatnią rzeczą o którą zabiegamy od samego początku jest uznanie uwagi Forum Hospicjów Polskich i zezwolenie zarządzającemu obiektem na wyznaczenie palarni jeśli ten uzna to za stosowne. Proponujemy dodanie do wyliczenia w artykule 5a ust. 3 punkt 7 o treści „w hospicjach”. Jak podkreślała podczas komisji uzgodnieniowej przedstawicielka Forum Hospicjów Polskich w przypadku terminalnie chorych, których średnia długość życia nie przekracza 29 dni, więc jakakolwiek profilaktyka nie ma najmniejszego sensu. Osoby takie nie mają też żadnej motywacji do rzucania palenia, a farmakoterapia, czy też odstawienie niepotrzebnie obciążą ich już i tak słaby organizm. Osobom tym powinniśmy ułatwiać, a nie utrudniać ostatnie dni życia zgodnie z zasadą primum non nocere. To jest prosta poprawka - jedno słowo, a Ministerstwo Zdrowia usilnie udaje że jest to ogromny problem. Panie profesorze niech Pan sam przyzna jako lekarz, że dokładanie jakichkolwiek cierpień osobom terminalnie chorym jest po prostu zwykłym bestialstwem.
Awatar użytkownika
By Amfi
#1652885
Ciekawy jestem jak Szanowny poseł odniesie się do tych jak dla mnie racjonalnych i przekonywujących argumentów.Dlaczego Panu profesorowi brakuje w temacie epapierosów racjonalnego myślenia jakim wykazywał się swego czasu na śląsku jako lekarz, wybitny kardiolog nie związany z polityką specjalista.
Awatar użytkownika
By LogerM
#1652887
Jeszcze tylko zaznaczę że wiemy że w tekście są 'drobne' błędy. Będą one poprawione tuż przed wysłaniem. Problem jest taki że czasu jest mało, a drugi - ważniejszy - list jest nadal w powijakach, a jeszcze chcielibyśmy przygotować zestaw pytań do posła Latosa (przewodniczącego podkomisji).
Awatar użytkownika
By pol
#1652889
@ LogerM,

Bardzo dobry tekst.

Można próbować na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zażądać od ministra i posła podania źródła informacji o szkodliwości EIN i wyniki badań, które wskazują na powiązanie nikotyny z występowaniem nowotworów u ludzi.
Awatar użytkownika
By SzamanDM
#1652893
Brawo!!!

Dobre i ostre sformułowania. W pełni poprawne merytorycznie.

LogerM popraw tylko literówki. Są gdzieś w pierwszych akapitach. Sugerowałbym tez bardziej skierować ten list do aktualnego ministra. Zembala jest aktualnie szeregowym posłem.

Mogę się pod tym podpisać imieniem i nazwiskiem.
Awatar użytkownika
By jomat
#1652895
Wielki ukłon.

Również uważam by pieprzyć błędy, jedynie w tytule bym zmienił dr na dra
i ewentualnie "nie możliwe" na "niemożliwe"

P.S. W mojej ocenie utrudnienie/uniemożliwienie palaczom przechodzenia na EIN będzie ludobójstwem,
na przestrzeni lat umrze więcej osób niż podczas obu wojen światowych.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2016, 23:54 przez jomat, łącznie zmieniany 4 razy.
By e-Ivy
#1652896
Fantastyczna robota, która daje jakiś promyczek nadziei.
Mam tylko jedną obawę - czy szanowny pan poseł we właściwy sobie sposób nie wyłuska z całego listu jednego jedynego fragmentu, i zamiast zaakceptować propozycje, dowali jakieś dodatkowe ogólne obostrzenia dla handlu z Chinami. Może zamiast mu podsuwać ten pomysł, jakoś to zawoalować? Na przykład: "Młodzi ludzie przyzwyczajeni do zakupów online zrobią zakupy za granicą/w krajach, gdzie restrykcje nie obowiązują/i tak znajdą sposób"?
A może niepotrzebnie aż tak czarno to widzę. Tak czy siak -to świetny list i mam nadzieję, że odniesie pozytywny skutek. A wtedy - obiecuję skrzynkę dobrego piwa (albo wielką butelkę dowolnego ulubionego trunku) :D
Awatar użytkownika
By SzamanDM
#1652904
Dobra uwaga. Z mojego punktu widzenia niech lepiej kierują się na wstrzymywanie dostaw z Chin a tzw. Zachód niech zostawią w spokoju. To tylko mój punkt widzenia. Wiem, że nie każdy się z nim zgodzi.
Swoją drogą to czyste szaleństwo by polscy zdolni moderzy/producenci planowali jakieś objazdy vanem przez Polskę by móc legalnie dotrzeć do klienta.
Awatar użytkownika
By minimaluser
#1652947
Świetny tekst, kawał dobrej roboty. Mamy możliwość nagłośnienia tego jakoś w mediach? Bo stawiam, że odpowiedzi nie uświadczymy, ale jeśli zainteresowały by się tym jakieś media - mogą zwrócić tym na nas większą uwagę członków komisji.
By StrangeFruit
#1652972
Też przyłączam się do pochwał, świetny tekst - zawarte jest w nim wszystko co ważne, do tego podane w sposób konkretny i merytoryczny, bez zbędnej histerii (której klasycznym przykładem są "występy" prof. dr hab. Mariana Zembali).
Podobnie jak jeden z "przedpiśców" uważam, że warto by to było nagłośnić jakoś w mediach, wtedy taki list trudniej byłoby zignorować, chyba.
Awatar użytkownika
By hrb
#1652974
Świetny tekst.
Mam nadzieję że sprawi, iż w końcu "ambasadorowie Big Tobacco i Big Pharma" zostaną zmuszeni do mówienia na temat.
Podzielam wcześniejsze opinie, że należy treść listu "pchnąć" również do mediów (może którekolwiek się zainteresuje) i spróbować wyjść poza wąskie grono świadomych waperów.
I jeszcze jedno. Nasunęło mi się, by "wzmocnić i doprecyzować": mylnie utożsamia pan te urządzenia z wszelkiej maści 'nowatorskimi wyrobami tytoniowymi' tzw. waporyzatorami, w których rzeczywiście podgrzewa się susz roślinny, niekoniecznie tylko tytoniowy.
Niemniej tekst jest bardzo dobry i mocny w swej wymowie. Szacun :hat_low:
By orient
#1652993
SzamanDM pisze:Dobra uwaga. Z mojego punktu widzenia niech lepiej kierują się na wstrzymywanie dostaw z Chin a tzw. Zachód niech zostawią w spokoju. To tylko mój punkt widzenia. Wiem, że nie każdy się z nim zgodzi.
Swoją drogą to czyste szaleństwo by polscy zdolni moderzy/producenci planowali jakieś objazdy vanem przez Polskę by móc legalnie dotrzeć do klienta.Doskonały pomysł. Napisać ustawę dla SzamanaDM i kilkudziesięciu-kilkuset jego kolegów. A z mojego punktu widzenia najlepiej będzie jak zbanują nikotynę. Wtedy będę sobie chodził jak król pośród żebraków-zerówkowiczów i wapował. "To tylko mój punkt widzenia. Wiem, że nie każdy się z nim zgodzi."
Przepraszam, wkurzyłem się.
Awatar użytkownika
By jsakic19
#1653010
Super! Ja już całkowicie straciłem nadzieje, przyznaje się że nie jestem już całkowicie aktywny w tej walce. Cieszę, się że jeszcze komuś się chcę...
Wyłączający się battlestar

Witam, chciałbym się was podpytać odnośnie mojego […]

Mod do stóweczki.

Witam, hej. Doszłam do wniosku, że to najwyższy cz[…]

Papieros do 200 złotych

Dobry wieczór, szukam e-szluga, który pomoże mi o[…]

Hej - mam problem z aktualizacją boxa asmodus mini[…]